Brunnshögs hållbarhetsarbete väcker Löfvens intresse

7 april, 2021

I dag håller Nationella innovationsrådet digitalt möte i Skåne med fokus på hållbarhet. Närvarar gör bland annat statsminister Stefan Löfven och bostadsminister Märta Stenevi – och Brunnshögsprojektet.

Flygbild över Brunnshög

”Innovationsrådets uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.”

Så förklarar regeringen själva Innovationsrådet, där statsminister Stefan Löfven är ordförande. Detta görs genom en serie möten av regional karaktär, som arrangerats sedan 2017. Teman för dessa är att fånga upp innovationer, lösningar och utmaningar för regionen där mötet arrangeras – men även diskutera lärdomar mellan regional och nationell nivå.

När Innovationsrådet nu besöker Skåne finns Brunnshög representerat för att diskutera hållbar innovation. Under mötet kommer Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet, prata om Brunnshögs markanvinsningsprocesser – hur de bidrar till att vara en motor i hållbar, innovativ utveckling.

Det digitala Skånemötet äger rum i dag, den 7 april, och har fokus på två teman: ”Innovation för hållbara städer” och ”Hur kan vi stärka samhället genom ökad sammanhållning?”

Relaterad information