Spårvagnarna börjar rulla lagom till lucia

10 februari, 2020

Från och med den 13 december kan man börja åka spårvagn mellan Lund C och ESS. Detta står klart efter det senaste sammanträdet i den politiska styrgruppen för Spårväg Lund C–ESS.

Spårvägen knyter samman Lunds centrum och Brunnshög i nordost. Lunds kommuns del av projektet har varit klar sedan länge, men starten sköts upp på grund av att depån – som regionen bygger och där spårvagnarna ska underhållas – försenades.

Karta som visar spårvägens sträckning och hållplatser.

Karta som visar spårvägens sträckning mellan Lund C och ESS.

Spårvägen genom Lund har byggts för att täcka framtida kollektivtrafikbehov och skapa tillgänglighet. Den är också viktig för Lunds utveckling. Varje dag reser 40 000 människor till och från Lund. Många av dem ska till sjukhuset, universitetet, Ideonområdet och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Varje spårvagn, som rymmer cirka 200 personer, kan ta sig från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter.

Den 13 december i år kommer de första passagerarna att kunna resa hållbart till Brunnshög med spårvagn.

Läs pressmeddelande från Lunds kommun om spårvägens trafikstart