Soporna sugs under jorden i Brunnshög

9 september, 2020

Med en hastighet av 70 kilometer i timmen försvinner dina sopor från jordens yta. Det blir verklighet när den nya sopsugen i Brunnshög står klar. Då kommer sophanteringen till största delen att ske under jord.

Innergård i Brunnshög där sopsugen kommer användas.
En av innergårdarna där Brunnshögsborna ska kunna tömma sina sopor.

Den nya stadsdelen Brunnshög, som byggs i nordöstra Lund, har ambitiösa miljömål. En tredjedel av transporterna ska ske med cykel, en tredjedel med kollektivtrafik och en tredjedel med bil. Genom att använda ett system med sopsug behövs inga traditionella sopbilar eller smutsiga soprum. De tunga transporterna minskar och gatorna för bilar kan byggas smalare.

– Tänk dig en gigantisk dammsugare som kan växla dammsugarpåse beroende på vad du suger. I markplan finns det fyra olika kärl eller öppningar där du slänger dina sopor, sorterade i restavfall, matavfall, papper och plast. Sedan åker soporna ner i ett rör till en ventil. Vid bestämda intervall sugs soporna iväg i en hastighet av 20 meter i sekunden, eller cirka 70 kilometer i timmen. En ventil öppnas i taget, det sker ungefär två gånger om dagen, säger Mikael Anderson, som är projektledare i Lunds kommun.

Sopsugen i Brunnshög.
Sopsugens rör är gjorda i stål. Mikael Andersson, projektledare för Lunds kommun, inspekterar. 

När ventilen är öppen susar soporna vidare i det 40 centimeter stora röret som kopplas ihop med andra rör. Totalt kan soporna färdas upp till 1 500 meter innan de kommer fram till terminalen, där det förutom sugutrustningen står fyra containrar – en för varje slags avfall. Sopsugens rör är gjorda i stål och ju närmare terminalen, desto tjockare är godset för att klara av påfrestningen. Värst är det i böjarna. Där används ett specialstål som kallas för Ni-Hard. Rören är tåliga, men glas och metall kan inte slängas i sopsugen eftersom det sliter för mycket. Istället finns andra kärl för de materialen, som återvinns manuellt.

– Soporna sugs alltid i en speciell ordning. Matavfall går först. Sedan kommer restavfall som ”städar” rören. Därefter kommer plast och papper, som inte få blir kletigt av annat avfall för att kunna återvinnas, berättar Mikael Anderson.

Allt är automatiserat, förutom viss manuell tillsyn. När systemet är klart är det bara containrarna som byts vid behov. Containrarna ska stå i en byggnad som just nu uppförs i Brunnshög. Ett stålskelett avtecknar sig mot himlen. Här ska sedan en byggnad med högteknologiskt innehåll och solceller på taket ta plats. Cirka en gång om dagen kommer containrarna att tömmas och innehållet transporteras till återvinning eller till fjärrvärmeverk. Här behövs fortfarande transporter, men det är i betydligt mindre skala än vid vanlig sophantering.

Sopsugens terminal.
Här byggs sopsugens terminal. När sopsugen är igång kommer den som är nyfiken att kunna titta in i terminalen och se maskineriet.

Sopsugen i Brunnshög är den första i Lund där hela kedjan hanteras. Ett mobilt sopsystem, där en bil suger upp sopor från underjordiska kärl, finns vid kommunhuset Kristallen i centrala Lund. Samma helhetssystem som i Brunnshög finns dock i flera andra städer – bland annat Stockholm, Bergen, Trondheim och Barcelona, för att nämna några. Liknande system finns också på sjukhus för både sopor och tvätt.

– I Brunnshög kommer drygt 5 000 lägenheter att vara kopplade till systemet. Öppningarna där du slänger dina sopor ska stå på innergårdarna. Just nu studerar vi om det är möjligt att bygga ett liknande system i stadsdelen Västerbro, säger Mikael Anderson.

Sommaren 2021 beräknas systemet var klart. Den som är nyfiken kommer då att kunna titta in i terminalen och se maskineriet.

Sopsugen i Brunnshög.

Sopsugen.