Markanvisningstävling: Parkkvarteren20

5 oktober, 2020

Nu försätter utbyggnaden av andra etappområdet, centrala Brunnshög. I dag bjuder vi in till markanvisningstävlingen Parkkvarteren20: Tre byggrätter i Brunnshögs nav, med direkt tillgång till högklassig parkmiljö och spektakulära projekt.

Illustration över centrala Brunnshög

I centrala Brunnshög finner man stadsdelens mest attraktiva läge med park, handel, service och spårvagnshållplats. Och här, på första parkett, ligger de tre byggrätterna för Parkkvarteren20. På platsen vill vi se projekt som blir till något alldeles särskilt, som med innovativa produkter, samarbeten eller metoder tar sig an de utmaningar som morgondagen för med sig.

De tre byggrätterna, med byggnadsyta om 7144 kvm BTA (A), 2656 kvm BTA (B) respektive 2350 kvm BTA (C), är redo att förvandlas till bostadsrätter/ägarlägenheter som visar vägen till framtidens boende – för en hållbar, njutbar och människovänlig livsmiljö.

Var med och höj nivån i Brunnshög – ytterligare.

Se prospekt

Markanvisningstävlingen har starkt fokus på att främja innovation inom framtidens byggande. Som assistans arrangerar Lunds kommun och CleanTech Scandinavia en Pitch&Match. Där kommer 10 utvalda innovationer inom vatten, energi, material samt smarta hus presenteras. Deltagande är frivilligt och kommer att hållas online den 14 oktober, kl 13:30–16:30.

Evenemanget spelas in och kommer att finnas tillgängligt i efterhand på tävlingssidan.

Anmäl till pitch&match

Se tävlingssidan