Inbjudan till byggaktörer: Tre byggrätter på toppläge

22 september, 2020

Tre byggrätter i Brunnshögs nav, med direkt tillgång till högklassig parkmiljö och spektakulära projekt. Den 5 oktober skickar vi ut inbjudan till nästa markanvisningstävling i Brunnshög: Parkkvarteren.

Visionsbild av Nobelparken i centrala Brunnshög.

Markanvisningstävlingen har starkt fokus på att främja innovation inom framtidens byggande. Därför bjuds ni redan nu in till ett digitalt pitch & match-event den 14 oktober, kl 13:30-16:00. Där kommer 10-12 utvalda innovationer inom vatten, energi, material samt smarta hus presenteras. Efteråt ges ni möjlighet att boka individuella möten med bolagen bakom innovationerna.

De som registrerar sig innan eventet kommer få bakgrundinformation kring innovationerna som presenteras. Medverkan i pitch & match-eventet förbinder inte till deltagande i markanvisningstävlingen – alla som är intresserade att ta del av innovationer inom framtidens byggande är alltså välkomna.

Intresserad? Skicka ett mail till info.brunnshog@lund.se.