Ett första möte för första byggemenskapen

29 september, 2020

I går togs ett stort steg mot förverkligandet av den första byggemenskapen i Lund. De framtida grannarna i Brunnshög träffades för första gången och styrelse, revisor samt styrelseordförande valdes.

Skiss som visar lokaliseringen av Byggemenskap Lunds projekt i södra Brunnshög.

Brunnshög byggs blandat – en brokig skara hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter ska stå sida vid sida. Nu har arbetet påbörjats för att ytterligare en boendeform ska tillkomma till stadsdelen: en byggemenskap.

I en sådan går de framtida grannarna samman och utvecklar själva sitt bostadshus – från första skiss till inflyttning. Medlemmarna ges nya sätt att ha inflytande över sitt framtida boende, samtidigt som vinstmarginalen för byggnationen tillfaller de boende – i form av lägre pris, högre kvalitet på material eller större yta. Allt beroende på hur medlemmarna väljer att utforma lägenheterna.

I går togs ett viktigt steg i förverkligandet av Brunnshögs byggemenskap. Då träffades medlemmarna för första gången och valde en styrelse, revisor och styrelseordförande för föreningen. Preferenserna var blandade – alltifrån lägenheter på 35 till 200 kvadratmeter, från ettor till sexor, efterfrågades. Några bor i dag i villa och söker något mindre, medan andra bor i lägenhet och söker något större. Familjeboende, ensamboende och multigenerationsboende var också något som efterfrågades. En byggemenskap ger alltså stort utrymme åt variation när personer med olika krav och bakgrunder tillsammans skapar sitt eget boende.

Typ av arkitektur, hållbarhetsambitioner, kostnad, innehåll i huset och sociala ytor. Det är många frågor som ska besvaras under resans gång. Men redan nu kunde alla i föreningen enas om att de sökte något som inte existerar på marknaden i dag, och att de framtida grannarna förväntar sig högre kvalitet jämfört med andra byggnationer.

Den framtida byggmenenskapen kommer att stå precis invid spårvägshållplatsen Solbjer i södra Brunnshög. Cirka 10-15 lägenheter ska byggas, men detta kan ändras beroende på hur medlemmarna utformar sina lägenheter. Beräknad inflyttning är två och ett halvt år från i dag.

Vill du meta mer eller bli medlem i byggemenskapen? Klicka här för att skicka ett mail.