Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

14 februari, 2020

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt 300 nya bostäder och 150 arbetsplatser växa fram. Under gårdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka förslaget till detaljplan för området på samråd.

Det som för många kommer att bli en första entré till Brunnshög, Portkvarteren, håller nu på att planeras. De nya kvarteren kommer att ligga mellan rondellen Solbjersvägen/Odarslövsvägen och det kommande Brunnshögstorget, som blir samlande för hela Brunnshög. Genom att dessa kvarter blir bland de första att bebyggas i centrala Brunnshög får området liv, och gatorna som leder till torget kan byggas färdiga – något som stärker hela Brunnshögs attraktivitet.

Bild som visar hur de kommande Portkvarteren i centrala Brunnshög kommer att se ut.

Så här planeras husen i Portkvarteren i centrala Brunnshög att ligga. Det höga huset i vitt bakom är Sernekes planerade projekt.

I planförslaget beskrivs hur det kan bli mellan 250 och 370 nya bostäder, lite beroende på hur de delar där det blir möjligt även med kontorsarbetsplatser kommer att utnyttjas. En del av bostäderna kan bli särskilt boende/äldreboende med 60 platser. Principen är att flerbostadshusen och kontoren ska ligga i ytterkanten av kvarteren och ha sina entréer ut mot gatan. I de inre delarna blir det 18–25 radhus, som mest två våningar höga. Resultatet blir att de högre husen avskärmar gårdarna från buller samtidigt som de lägre husen gör gårdarna ljusa och luftiga.

Läs pressmeddelandet från Lunds kommun