Startskott för fler bostäder och verksamheter

4 mars, 2019

Senaste veckan har två detaljplaner i Brunnshög vunnit laga kraft. Det möjliggör verksamheter och bostäder för cirka 6000 personer.

I januari antog Byggnadsnämnden i Lunds kommun två detaljplaner i Brunnshög. Det gäller dels en plan för Science Village som möjliggör verksamhetsytor, och dels en plan för Parkkvarteren i centrala Brunnshög som främst möjliggör bostäder och till en viss del verksamhetslokaler. Eftersom att inga överklaganden inkom så har detaljplanerna nu vunnit laga kraft.

Byggnaderna i Brunnshög ska rymma både bostäder och kontor. Synergivinsterna är uppenbara: underlaget för service förbättras och gör att boende och arbetande får tillgång till ett varierande utbud av restauranger och butiker.

De två detaljplanerna blir startskottet för etablerandet av fler bostäder och verksamheter i centrala Brunnshög och Science Village.