Så ska Science Center se ut

4 juli, 2019

Under onsdagen avtäcktes det vinnande förslaget för Lunds nya Science Center på ett evenemang i Almedalen. Byggnaden, som är gestaltad av COBE Architects, är i glas och trä och ska rymma allt från naturvetenskapliga lekar till etikföreläsningar.

Meeting Science.jpg

Det nya Science Centret i Science Village ska rymma 3500 kvm utställningsmiljöer, restaurang, butik och auditorium. Byggnaden, som beräknas stå färdig 2024, har en stark profil och beräknas ta emot minst 150 000 besökare per år. Science Center-verksamheten kommer att utgöra ett fönster in mot både ESS och MAX IV och andra spännande forskningsmiljöer i Lund-Malmö-området. Centret kan beskrivas som ett publikt kunskaps- och upplevelsecenter där oftast interaktiva lösningar visar hur naturen fungerar, där nya forskningsrön och innovationer presenteras och där fakta sätts in i ett sammanhang.

Science Center har en stor rund innergård där besökaren kan sitta i skuggan av ett träd, eller uppleva föreläsningar. Taket är täckt av solceller för att klara centrets elbehov och dessutom kommer byggnaden vintertid värmas med överskottsvärme från MAX IV och ESS.

Ur juryns motivering:

”Med ett elegant helhetsgrepp och mjuka former tar Meeting Science tävlingstomten i besittning. Den symmetriska byggnaden som präglas av en enkel och karaktärsfull arkitektur står som på en bricka på ett sammanhållet landskapsgolv. […] Förslagets invändiga ytor låter utställningarna spela huvudrollen[…]”

Meeting Science.jpg

Illustration: COBE Architects.