Klartecken för nytt hyreshus i Brunnshög

22 mars, 2019

Höga hållbarhetsambitioner med inslag av bi- och växtodling och en lekplats för hela stadsdelen. Det är några av de utmärkande egenskaperna för vinnaren i markanvisningstävlingen Gryningen.

På onsdagen beslutade Tekniska nämnden i Lunds kommun att godkänna juryns förslag av vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Gryningen i södra Brunnshög. Tornet Bostadsproduktion är byggaktören som får möjlighet att köpa marken och förverkliga sitt anbudsförslag. Arkitekt blir Tengbom arkitektkontor.

Det sex våningar höga huset kommer att inrymma ett 60-tal hyresrätter. Odling ska prägla hela fastigheten – på innergården, i trapporna och terrasserna. Fruktträd, bärbuskar och ytor för egen odling kommer att finnas på innergården. Regnvattendammar och regnbäddar ska samla upp vatten naturligt – som i sin tur används till att bevattna odlingarna.

Fastigheten ska bidra till det offentliga rummet i Brunnshög med en pocket-park och lekplats som är tillgänglig för hela stadsdelen. Hela byggnadens livscykel har legat i fokus och kommer att vara klimatsmart – den byggs i trä med trästomme, organiskt avfall omvandlas till energi och taket kläs med solceller.

Markanvisningstävlingen, som baserades på kvalitet och hållbarhet, hade ett fast pris där tävlande fick beskriva vad de skulle göra om de erbjöds byggrätten. Totalt lämnades åtta anbud in. En viktning gjordes mellan kriterier för urval: I vilken grad anbudet bidrar till att uppfylla Brunnshögs hållbarhetsmål, nytänkande gällande smart city- och hållbarhetslösningar.