Ett steg närmare markanvisning för Serneke

12 december, 2019

Ytterligare ett viktigt steg mot markanvisning togs igår när tekniska nämnden sa ja till att anvisa mark till Serneke samt beställa detaljplan för området.

Sernekes visionsbild över Brunnshögstorget

Visionsbild: Semrén & Månsson

Förra månaden gav kommunstyrelsens arbetsutskott grönt ljus till att gå vidare med planerna på Sernekes nytänkande förslag till bostäder och service kring Brunnshögstorget. Nästa instans för ärendet att gå igenom var tekniska nämnden, och i slutändan är det kommunstyrelsen som ska godkänna förslaget.

Markanvisningen innebär att marken är reserverad för Serneke med ensamrätt under 36 månader. Om byggprojektet blir verklighet köper Serneke anvisad mark av kommunen för 158 miljoner kronor.

Relaterad information