Byggstart med innovation i fokus

26 mars, 2019

Den 25 mars togs det officiella spadtaget för LKF:s Xplorion i södra Brunnshög. I huset, som ska inhysa 54 hyresrätter, står hållbarhet, innovation och social gemenskap i centrum.

Xplorion ska fungera som en ledstjärna för LKF:s kommande projekt – både när det kommer till tekniska lösningar och hur livet för hyresgästerna ska se ut. Den sociala gemenskapen är central och man tar höjd för många funktioner i boendet för att hyresgästerna ska kunna dela med sig och göra vardagen lättare – på ett miljövänligt sätt. De boende kommer att ha tillgång till en elbilspool, cykelpool med låd- och elcyklar samt en cykelverkstad som hyresgästerna kan nyttja.

Andra hållbarhetsåtgärder är att väggarna ska vara extra välisolerade med behovsstyrd ventilation, vars värme kommer från överskottsvärmen som forskningsanläggningarna MAX IV och ESS genererar. Detta gör att Xplorion beräknas kräva knappt hälften av den energi som normalt går åt vid LKF:s andra nybyggen. Taket kommer att kläs med solceller som kopplas till ett modernt batterisystem i Xplorions källare. Energin lagras sedan i sin tur tills att den behövs.

Xplorion blir belägen nära spårvägshållplatsen Solbjer och beräknas stå klar i september 2020.

Se mer om huset här.