Bygglov för 41 nya lägenheter

15 mars, 2019

Resona Utveckling AB har beviljats bygglov för Hängmattan 1 i södra Brunnshög. I byggnaden ryms 41 lägenheter, fördelade på tre huskroppar.

Ut mot gatan ska Hängmattan 1 bli en välkomnande entré till Brunnshög från söder. I kvarterets insida skapas en gård med en blomstrande äng, gemensamt växthus och uteplats för de boende. 

I Hängmattan 1 ryms bostäder med stor variation – ettor till fyror, några i etage, och där lägenheterna i bottenplan får egna entréer, direkt ut mot gatan. Byggnaden ska ha ett lågt klimatavtryck – den miljövänliga stommen halverar klimatpåverkan jämfört med en traditionell betongstomme.

Byggstart för Hängmattan 1 beräknas till sommaren 2019.

Illustration: Krook & Tjäder.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Brunnshögsprojektet

Projektchef
Eva Dalman

Telefonnummer
046-359 58 39