Brunnshög fortsätter att växa

3 juli, 2019

Vid södra infarten till Brunnshög startar nu byggandet av ett hus som ska bli en välkomnande entré till stadsdelen.

Hängmattan 1

Det är Resona Utveckling AB som på fastigheten Hängmattan 1 bygger ett spännande hus, sammansatt av tre huskroppar och med en plåtfasad som sträcker sig upp på taket. Krook & Tjäder har ritat husen, som inrymmer totalt 41 bostadsrättslägenheter. Från balkongerna kommer utsikten söderut att sträcka sig långt över radhusen i bostadsområdet Djingis Khan. Norrut möter ögat parkmiljö.


Betongelementen kommer att tillverkas i miljövänlig betong. Denna består till närmare hälften av inblandad slagg, vilket därigenom gör att klimatavtrycket från stommen halveras. Att byta cement mot slagg innebär ytterligare en miljövinst.


Läs mer om Hängmattan 1 här.

Illustration: Krook & Tjäder.