Trygg torgmiljö i fokus för nytt projekt

15 maj, 2018

Att bygga en stadsdel med god social sammanhållning och intressanta mötesplatser har alltid varit viktigt för Brunnshögs utveckling. Med finansiering från den statliga Innovationsmyndigheten Vinnova och deras program Utmaningsdriven Innovation kommer vi ytterligare ett steg närmre att göra verklighet av Brunnshögs vision.

I en tid med bristande tillit och trygghet i samhället måste de mötesplatser som skapas vara extra bra, välkomnande och trivsamma. Denna utmaning vill Lunds kommun, Lunds universitet, WSP, Serneke, Veidekke och Sensative – tillsammans med lundaborna – möta i det nystartade projektet ”Bridge the gaps”, där planeringen av det centrala torget i Brunnshög är en viktig pusselbit.

Fem brukargrupper, där olika typer av lundabor är representerade, kommer tillsammans med erfarna stadsbyggare utveckla nya metoder, verktyg och dellösningar för att skapa framtidens torg.

Målet med ”Bridge the gaps” är att med utgångspunkt i lundabornas behov utveckla digital teknik, delningsekonomi och mötesplatser för att skapa tillit, tillväxt och social hållbarhet. Det är klyftan mellan människor i samhället som projektet därmed vill minska.

Det som är speciellt med ”Bridge the gaps” är att de människor som i framtiden kommer att besöka och bo vid torget även är de som kommer vara med att ta fram de nya metoderna och verktygen som ska utvecklas. Vi vill veta vad en gammal som ung, ny som van lundabo önskar sig på och kring Brunnshögstorget. Det kan handla om allt från belysning, lekplatser, torghandel, butiker, tillfälliga arbetsplatser, växtlighet till nya typer av mötesplatser.

- Vi tror att kompetens och erfarenheter från akademi, konsultföretag, kommun och byggföretag tillsammans med lundabornas behov och önskningar gör att vi kan utveckla nya affärsmodeller, nya designkoncept och nya sätt att samverka inom en stadsdel för att hitta socialt hållbara lösningar, säger Frida Simensen, projektkoordinator (bilden).

”Bridge the gaps” beviljades finansiering för steg ett av tre möjliga inom Utmaningsdriven innovation och är därmed en förstudie. Projektet pågår mellan april och december 2018, men med en ambition om vidare satsning efter avslutad förstudie vid årsskiftet.

Vill du veta mer? Eller vill du vara en av de lundabor som medverkar i ”Bridge the gaps”?
Kontakta projektledare Eva Dalman eva.dalman@lund.se eller projektkoordinator Frida Simensen frida.simensen@lund.se.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Brunnshögsprojektet

Projektchef
Eva Dalman

Telefonnummer
046-359 58 39