Kontakta oss i Brunnshögsprojektet

Här når du oss som jobbar i Brunnshögsprojektet.

E-postadress:
info.brunnshog@lund.se
Postadress:
Brunnshögsprojektet, Lunds kommun,
Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund

Projektkontorets medarbetare

Eva Dalman, projektchef, 046-359 58 39
Christian Wilke, arkitekt, 046-359 58 02
Ib Rosvall, samhällsplanerare & kommunikatör, 046-359 66 37
Johan Nilsson, exploateringsingenjör, 046-359 56 60
Katarina Haara Löfstedt, landskapsarkitekt & projektkoordinator, 046-359 30 59

Vid frågor om, kontakta

 Arkitektur & gestaltning  Christian Wilke
 Arrenden & tillfälliga upplåtelser  Johan Nilsson
 Boendefrågor  Katarina Haara Löfstedt
 Butiksetableringar  Eva Dalman
 Detaljplaner & bygglov  Christian Wilke
 Events  Katarina Haara Löfstedt
 Hållbarhetsfrågor  Eva Dalman
 Kommunikation  Ib Rosvall
 Kontorsetableringar  Johan Nilsson
 Ledningssamordning  Maria Carping
 Markanvisningar & försäljningar  Johan Nilsson
 Parker & grönytor  Katarina Haara Löfstedt
 Showroom  Katarina Haara Löfstedt
 Studiebesök  Ib Rosvall
 Trafik & mobilitet  Viktor Edensand

 

Vid övriga frågor, info.brunnshog@lund.se.