Bantorget

Bantorget är snarare en liten park än ett traditionellt torg, en grön oas i stadsvimlet och en viktig passage mellan stationsområdet och centrum. Torget har nyligen renoverats och återinvigdes  december 2018.

Bantorget byggdes om 2017-2018 för att skapa ett inbjudande stadsrum som kan möta både dagens behov och den kommande utvecklingen för Lund C och den övriga stadskärnan. Torget har bland annat fått ny fontän, ny belysning, markbeläggning och planteringar.

Bantorget med julbelysning

Bantorget och Grand Hotel julen 2018

Kulturhistoria och utformning

Bantorget lades ut som torg på 1850-talet då järnvägen drogs fram. I samband med att Nygatan byggdes klar på 1860-talet och inför firandet av universitetets 200-års jubileum, blev också torget gestaltat efter förslag av gasverkets föreståndare C H Schlüschen.

Grands pampiga fasad dominerar torget och dess 1800-talskaraktär samspelar med torgets planteringar. Diagonalt över torget går ett flitigt nyttjat gångstråk mellan Lilla Fiskaregatan och stationsområdet samt ett stråk med cyklister mellan järnvägsviadukten och centrum. Torget byggdes om och utvidgades 1985 då den södra delen med Lilla Fiskaregatan och Gadden införlivades i torget. På torget finns även en granitskulptur, Structure Mandala, av Nahara Takashi från 1991. På andra sidan Bangatan finns en mindre parkanläggning med bland annat bronsskulpturen Lekande barn av Jonas Fröding från 1953. Torget fick sin nuvarande utformning 2017-2018.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bantorget

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se