Backaskolan

Backaskolan

Backaskolan är en skola som präglas av öppenhet, engagemang, glädje och nyfikenhet. Vår skola är en trygg mötesplats för ett kreativt lärande som skapar omvärlden.

Backaskolan är en fyrparallellig F-3 skola med ca 360 elever som ligger på Norra Fäladen i Lund. Reggio Emilia filosofin med dess värden är centrala som inspiration för utvecklingen av arbetet på skolan. Detta innebär bland annat ett inkluderande arbetssätt, med stark tro på den kompetenta eleven, där 100 sätt att undervisa och att lära uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid att synliggöra elevernas utveckling och lärande. Den pedagogiska miljön är viktig och vi förbättrar ständigt elevernas lärmiljö. Utemiljön är en självklar del av vår verksamhet och Backaskolan har ett fantastiskt läge vid foten av St Hans backar med tillhörande ekobaser.

Så här jobbar vi

Backaskolan arbetar mycket med skolutveckling där ett spår är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ett annat digitalisering. Vi som arbetar på Backaskolan har en hög kompetens och är engagerade. Vi bidrar till skolans utveckling genom att aktivt dela våra kunskaper och erfarenheter. Vi är lyhörda, initiativrika, flexibla och tar ansvar.

Elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Vårt förhållningssätt, delaktighet och engagemang gör skillnad för verksamheten. Ett nära och gott samarbete tillsammans med er vårdnadshavare gör skillnad för era barns utveckling och lärande.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/backaskolan