Arbeta som timvikarie på fritidshem, grundskola och grundsärskola

Inom grund- och särskolan behöver vi ofta timvikarierande personal både på lektionstid och på våra fritidshem. Beroende på med vad och var i skolan du arbetar kommer du att få anställning efter uppdraget. Jobbar du i klassrum med undervisning är du obehörig lärare, jobbar du på fritidshemmet kan du vara elevassistent eller fritidspedagog. Ibland behöver vi barnskötare även i skolan, men oavsett var du arbetar hos oss och med vilket uppdrag får du ett roligt och utvecklande extraarbete, där du bidrar till varje elevs förutsättningar och delaktighet för ett lärande i en trygg och kunskapsutvecklande miljö.

Intresserad av att arbeta hos oss?

För att anmäla intresse för vikariat inom skola och fritidshem kontaktar du den skola du är intresserad av.

Du hittar alla våra skolor här

Som timvikarie i grundskola kontaktas du direkt av skolan vid vikariebehov. Väl på plats får du introduktion och arbetsanvisningar av ordinarie personal.

Din roll

För uppdragen krävs att du är flexibel, ansvarsfull och engagerad. Du har varje elev i fokus, är trygg i dig själv och väl bekant med läroplaner och skolvärlden. Du behöver kunna ställa upp med kort varsel och även arbeta i olika klasser eller med enskilda elever under dagen.

Som alltid vid arbete inom skola så förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret innan du anställs. När du kallats till intervju kan du beställa ett sådant intyg på Polisens webbplats:

Beställ utdrag ur belastningsregistret

Att arbeta som timvikarie inom service

Att arbeta som timvikarie på förskolan