Bokning av arbetspass

Här kan du läsa om hur du bokar ett arbetspass och dina skyldigheter som anställd.

Här kan du läsa om hur du bokar ett arbetspass och dina skyldigheter som anställd.

 • Du lägger ditt schema i vårt program TimeCare Pool efter hur du kan och vill arbeta.
 • Om du har tackat jatill ett arbetspass har du ingått ett muntligt avtal med Bemanningsenheten vilket är lika giltigt som ett skriftligt avtal.
 • Står du som tillgänglig på schemat och blir erbjuden arbete, men tackar nej mer än fem gånger, så avslutas din timanställning.
 • Har du blivit bokad på arbete, men avbokar dig mer än tre gånger, så avslutas din timanställning.
 • Som timanställd får du arbeta max 165 tim/mån. Under en vecka ska du ha 36 timmars sammanhängande veckovila. Under ett dygn ska du ha 11 timmar sammanhängande vila.
 • Blir du sjuk anmäler du det till enheten som du har en bokning på. Glöm inte att ta reda på var du sjukanmäler dig om du blir sjuk på en helg.
 • Friskanmälan ska göras senast kl. 12.00 dagen innan nästa arbetspass till den enhet som du är bokad på.
  OBS! Det finns enheter som har andra rutiner, så det är viktigt att du hör hur rutinen är på den enhet där du arbetar. Har du ingen bokning så justerar du ditt schema i programmet Time Care Pool.
 • Alla bokningar får du av enheten. Du får inte ta emot arbetspass av personalen på enheten eller byta med ordinarie personal.

Time Care Pool vikarie - manual

Anmälan av konto för insättning av din lön

Att tänka på vid bokade pass

Arbetstagarens skyldigheter i anställningen

 • Följa ordningsföreskrifter, till exempel sjukanmäla sig, lämna läkarintyg
 • Följa arbetstiderna, regler om paus och raster
 • Följa instruktioner
 • Använda hjälpmedel
 • Utföra ett kvantitativt och kvalitativt arbete
 • Ändrade arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet