I Lunds kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Samtidigt är vi föredömen i våra möten med brukare och medborgare.

Rökning skadar hälsan och är i dag den enskilt största orsaken till sjukdom och förtida död. Landets kommuner har en viktig roll i det nationella folkhälsoarbetet, som bland annat strävar efter att minska den aktiva och passiva rökningen i samhället.
Arbetsgivaren Lunds kommun ska följa tobakslagen som säger att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats.

Sedan 1 augusti 2010 gäller rökfri arbetstid för dig som arbetar inom Lunds kommun, oavsett vilken förvaltning du tillhör.

Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid. Lunchrasten räknas inte som arbetstid och är därmed undantagen. Rökning är inte heller lämplig i direkt anslutning till arbetsplatsen, till exempel utanför entréer.