Praktik och examensjobb

Lunds kommun tar gärna emot praktikanter, främst inom studieprogram eller via arbetsförmedlingen. Praktikplatser är ett viktigt sätt för oss inom kommunen att visa upp våra verksamheter men också att lära av praktikanterna.

Utbildningspraktik (universitet/högskola)

Är du student vid universitet eller högskola och går en utbildning där praktik ingår? Inom kommunens förvaltningar kan vi ofta erbjuda praktikplatser, uppsatsämnen eller examensarbeten.

Är du intresserad av utbildningspraktik? Gör en intresseanmälan via vår e-tjänst.

Är du student vid universitet eller högskola och går en utbildning där praktik ingår? Lunds kommun tar redan idag emot praktikanter och vill gärna ta emot fler. Inom kommunens förvaltningar kan vi ofta erbjuda praktikplatser eller examensarbete.

Kommunen samarbetar med universitetets karriär- och jobbportal, MyCareer, där alla lediga praktikplatser läggs upp så håll utkik på den sidan om du är intresserad av praktik.

Är du intresserad av sommarpraktik, utbildningspraktik grundskola/gymnasium eller arbetsträning så kan du göra en intresseanmälan via vår e-tjänst.

Utbildningspraktik (grundskola/gymnasium)

Går du i grundskola eller gymnasium och vill genomföra PRAO eller praktik inom kommunens verksamheter? Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller gör en intresseanmälan via vår e-tjänst.

Sommarpraktik för ungdomar

Under sommarmånaderna erbjuds sommarpraktik till dig som går i årskurs 9 på högstadiet eller årskurs 1-2 på gymnasiet och som bor (är folkbokförd) i Lunds kommun.

Examensjobb

Är du student och ska skriva uppsats/examensarbete? Skriv för Lunds kommun!

Kommunen välkomnar dig som student och de nya perspektiv du kan ge oss på vår verksamhet och vi är naturligtvis väldigt intresserade av att ta del av resultatet av den.

Det finns ett antal kontaktpersoner på olika förvaltningar som kan hjälpa dig med idéer och handledning i uppsatsskrivandet. Följande kan kontaktpersonerna hjälpa dig med:

  • att informera om hur en kommun och en kommunal förvaltning är strukturerad och fungerar
  • att kunna upplysa om vad som är på gång i förvaltningen
  • att vara diskussionspartner under vissa skeden av examensarbetet
  • att förmedla kontakter i organisationen
  • att hjälpa till med distributionen av till exempel enkäter
  • att bistå vid framtagandet av kommunala utredningar och beslut
  • att faktagranska delar av rapporten som berör organisation och verksamhet
  • att anordna studiebesök

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/praktik