Medarbetartidning

Det här är Lunds kommuns medarbetartidning på webben. Vi vill erbjuda ett forum för värdeskapande kommunikation och samla kommunens medarbetare kring det gemensamma uppdraget – att ge den bästa möjliga servicen till våra medborgare i kommunen.

Spännande satsningar, personliga berättelser och arbetsplatsreportage är exempel på vad du kommer att hitta här. Du kan också ta del av vad som är på gång i kommunen, inspireras av andra arbetsplatser och medarbetare, och själv bidra med tips och inspiration. Det övergripande syftet med vår medarbetartidning är att skapa en vi-känsla, och ännu mer nytta och glädje för alla medarbetare och i förlängningen: bidra till en ännu bättre och effektivare service till medborgarna.