Ledningsfilosofi

I Ett Lund utvecklar vi ständigt genom samarbete och tar ett ansvar som sträcker sig lite längre.

Vi arbetar för att skapa värde för våra huvudpersoner

I Ett Lundärmedborgaren, brukaren, besökaren, företagaren och andra intressenter våra huvudpersoner. Tillsammans arbetar vi för att öka det som de upplever som ett ökat värde och för att minimera och eliminera sådant som inte skapar värde.

Tydlig styrning

I Ett Lund har vi en tydlig styrning med en röd tråd från vision till medarbetarens mål och utvecklingsplan och med en gemensam värdegrund för förhållningssätt, värderingar och beteende.

Långsiktighet

I Ett Lund baserar vi våra ledningsbeslut på långsiktigt helhetstänkande –även då det sker på bekostnad av kortsiktiga mål.

Medskapande och utveckling

I Ett Lund är och visar vi att vi är stolta över Lunds kommun. Vi är kreativa och medskapande, och är delaktiga på ett engagerat, aktivt, stödjande och bidragande sätt. Vi stödjer och utmanar våra enastående medarbetare och arbetslag i att följa filosofin och att utvecklas. Därför stödjer och utmanar vi våra ledare att känna verksamheten, leva efter filosofin och att lära, stödja och utmana andra att göra det.

Samarbete

I Ett Lund samarbetar vi och bidrar till helheten för att få ut så mycket värde som möjligt av våra gemensamma resurserser vi oss som en framsynt organisation i samspel med vår omgivning.

Ständiga förbättringar

I Ett Lund är vi en lärande organisation genom att ständigt reflektera, prova och utvärdera och förbättra service, arbetssätt, processer, rutiner m.m. omvärldspanar vi, tar till oss nyheter, skapar idéer och leder utvecklingen för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

Processer

I Ett Lund skapar vi gemensamma, snabba och smidiga processflöden som utgår från våra huvudpersoners behovhar vi enhetliga processer och rutineranvänder gemensamma och väl utprövade system.