Paulina Hallonsten, undersköterska

Paulina Hallonsten jobbar som undersköterska inom hemvården på Väster team 2 i centrala Lund. Här berättar hon varför hon trivs med sitt jobb och vilka egenskaper som är värdefulla att ha i mötet med äldre. Kanske undersköterska är ett yrke för dig med?

Paulina Hallonsten, undersköterska Vad är det mest positiva med ditt yrke?

- Att känna sig behövd - det är ett meningsfullt och värdefullt jobb att vara undersköterska! Vi har mycket att lära av de äldre.

Vad var det som gjorde att du valde vårdyrket?

- Jag tycker om att arbeta med äldre människor och har lärt mig mycket från dem privat.

Tre egenskaper som är viktiga i ditt yrke?

  • lyhörd
  • ödmjuk
  • glad