En läkare kan rädda ditt liv, men en fysioterapeut kan hjälpa dig att leva det

Tänk dig att du drabbats av en stroke och plötsligt fått svårt att röra dig. Nu är det dags att åka hem från sjukhuset. Men kommer du ens uppför trappan till ditt hus? Kan du lägga dig i sängen och stiga upp igen? Inte? Då kan fysioterapeuten Patrik Gershagen hjälpa dig.

En leende man lyfter in ett gånghjälpmedel i en bil.

– Det är stor variation på våra patienters diagnoser. De kan till exempel ha neurologiska sjukdomar som MS eller Parkinsons, ha drabbats av en stroke eller fått en palliativ cancerdiagnos. Det kan även vara personer som råkat ut för till exempel en skidolycka och brutit benet, berättar Patrik Gershagen.

Patrik jobbar som fysioterapeut inom kommunens hemsjukvård för de under 65 år med funktionsnedsättning. Han pluggade på Lunds universitet och har sedan dess provat på att jobba både inom privat och offentlig verksamhet.

– Den största skillnaden mellan att jobba privat och kommunalt är att det är större fokus på det ekonomiska inom privata verksamheter. Här utgår vi från brukarnas behov; kostnaden är inte avgörande. Om vi behöver beställa in hjälpmedel utanför bassortimentet och behovet finns, så är det en självklarhet inom vår verksamhet, säger Patrik Gershagen.

Underlättar vardagen

En fysioterapeut, eller sjukgymnast som det kallades förr, arbetar med att lägga upp träningsprogram och träna sina patienter så att de kan gå eller använda rullstol, få mindre ont, blir mer rörliga eller bli starkare. De arbetar även mycket med att handleda annan personal och förbättra ergonomiska arbetsförhållanden. Arbetet handlar också om att hitta och prova ut olika hjälpmedel.

– Ibland är det de små saker som kan göra väldigt stor skillnad för en person. Det kan handla om att få en annan typ av säng, en glidbräda eller ett annat hjälpmedel som möjliggör och underlättar en patients förflyttningar. Patienter berättar att de fått ett nytt liv efter att vi varit där och hjälpt dem, och det är väldigt roligt när det blir så bra, säger Patrik Gershagen.

Hans arbete varierar mycket mellan kontorsarbete och arbete ute hos patienter. På kontoret handlar en stor del av arbetet om att skriva journaler och mycket tid läggs på att i komplexa fall hitta hjälpmedel för speciella behov.

– Dagarna flyger! Jag tittar aldrig på klockan och tänker typ "är den bara tio", säger Patrik och ler.

– Ingen dag är den andra lik, och eftersom vi jobbar med så många olika sorters patienter så får vi en väldigt bred kompetens.

Handledning som stöd

Precis som flera andra yrkesgrupper inom kommunal vård och omsorg så arbetar fysioterapeuterna mycket i patienternas egna hem.

– Det är så klart speciellt att jobba mot hemmet; vi lär känna patienterna på ett helt annat sätt. Det skiljer sig mycket från till exempel en mottagning. Mötet här blir väldigt personligt och vi träffar ofta på patientens anhöriga, berättar Patrik Gershagen.

– Det är stort att få hjälpa patienter i deras hemmiljö så att de kan klara av vardagen. Men ibland kan det vara riktigt tungt, som när vi besöker de palliativa cancerpatienterna eller de som är långt gångna i ALS. Det berör mycket, men jag försöker hålla det professionellt, säger Patrik Gershagen.

En gång i månaden får fysioterapeuterna tillsammans med arbetsterapeuterna handledning, då de kan prata med en utomstående handledare om händelser som de behöver bearbeta eller övergripande svårigheter på jobbet.

– Personligen var jag lite tveksam till det här med handledning i början, men det är verkligen jättebra. Det finns alltid något att ta upp och vi utvecklas som grupp, säger Patrik Gershagen.

Fantastiska kollegor

Patriks hemvårdsteam sitter på S:t Larsområdet i Lund och där delar han kontor med två kollegor som också är fysioterapeuter. Tvärs över korridoren sitter arbetsterapeuter och resten av teamet är också nära till hands.

Vi är ett fantastiskt gäng som har väldigt roligt ihop. Vi delar med oss av våra kompetenser och erfarenheter. Det är högt i tak här och man kan vara sig själv, säger Patrik Gershagen.

På kollegans dörr sitter ett talande citat: "En läkare kan rädda ditt liv, men en arbetsterapeut kan hjälpa dig att leva det" – ett talesätt som stämmer väl in på det arbete som både fysioterapeuter och arbetsterapeuter utför. De båda yrkesrollerna samarbetar även mycket rent praktiskt.

– Vi har ett väldigt nära och bra samarbete med arbetsterapeuterna här, säger Patrik Gershagen. Vi åker ofta ut till patienterna tillsammans för att kunna göra en helhetsbedömning. Tillsammans så möjliggör vi en vardag för våra patienter.