Samarbete för att utveckla det sociala arbetet

2017 startade ett spännande samarbetsprojekt mellan Lunds socialförvaltning och socialhögskolan i Lund. Idén bakom projektet är att om forskare och socialsekreterare samarbetar och utbyter erfarenheter så kan de tillsammans utveckla det professionella arbetet för att skapa en ännu mer hållbar och kunskapsbaserad socialtjänst.

Projektet är en del i det samverkansavtal som socialförvaltningen har med socialhögskolan i Lund.

Forskaren Karin Kullberg och socialförvaltningens utvecklingsledare Harald Gegner tog initiativet och bjöd in ett gäng socialsekreterare att vara med i diskussionsgrupper med forskare. Nu, två år senare, är det två grupper som ses regelbundet och diskuterar de senaste forskningsrönen och även kopplar dem till de erfarenheter från praktiken som våra socialsekreterare har.

Lina Lindo och Linda Fröjdendal är två av de socialsekreterare som deltagit i projektet.

– I vår grupp tar vi upp olika case ifrån forskningen och praktiken och diskuterar dem tillsammans, berättar Linda Fröjdendal. Ibland berättar en av forskarna om resultaten från sina studier och vi kan ge vår syn på det som kommit fram.

Ett förslag som kom från forskarna var att socialsekreterare skulle kunna medverka vid vissa moment i utbildningen av nya socionomer för att ge dem en tydligare bild av hur teorier och metoder kan fungera i verkligheten.

– Det har varit ett bra sätt att ge studenterna en närmare kontakt med praktiken, även under utbildningen, förklarar Lina Lindo. Det hade jag själv velat ha mer av under min studietid. Samtidigt får vi en uppdatering på de senaste metoderna och forskningsresultaten – något som kan vara svårt att hinna med i vardagen annars. Det utvecklar mitt sätt att arbeta och ger ett högre perspektiv.

En viktig sidoeffekt av projektet är att socialsekreterare från olika verksamhetsområden i socialförvaltningen möts och diskuterar hur man handlägger och fattar beslut i olika typer av ärenden.

– Om jag vet mer om de olika delarna som påverkar min klient så fattar jag bättre beslut, förklarar Lina Lindo. Det ger mycket att arbeta i tvärgrupper, det skapar en större förståelse och det är något vi försöker få att sippra ut i resten av verksamheten.

Nu tittar man på hur det går att utveckla samarbetet ännu mer – för att i förlängningen få ännu bättre hållbarhet i det sociala arbetet som gynnar våra brukare. Projektet finns beskrivet och analyserat i en forskningsrapport skriven av Harald Gegner, Karin Kullberg och Leili Laanemets. 

Läs mer om forskningsrapporten på Socialhögskolans hemsida.