Förmåner som medarbetare

Som medarbetare i Lunds kommun har du möjlighet till ett antal förmåner. Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Semester

Som medarbetare i Lunds kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

En extra semestervecka per år

Hos oss har alla med semesteranställning möjlighet att byta semesterdagstillägget mot fem till sex extra lediga dagar per år. 

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd.

Föräldraledighet

Som medarbetare i Lunds kommun har du möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Om det finns särskilda skäl, kan vi bevilja ytterligare tid.

Du har möjlighet att vara partiellt tjänstledig (upp till 50 procent) intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.

Utfyllnad på din lön vid föräldraledighet

Om du har en lön som överstiger Försäkringskassans tak för föräldrapenning får du dessutom utfyllnad på din lön. Utfyllnaden kallas föräldralön och utges i högst 270 kalenderdagar. Föräldrapenning, föräldrapenningtillägget och föräldralönen ger sammantaget en ersättning på cirka 90 procent av din lön.

Pengar till din pension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Lunds kommun även en tjänstepension/avtalspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Växla lön till pension

Hos oss har du möjlighet att löneväxla till pension. Att löneväxla till pension innebär att du som anställd, genom avdrag på bruttolönen, avstår lön som i stället betalas in till den pensionsförsäkring som du valt för din tjänstepension.

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid tillämpas i flera av våra verksamheter. Det innebär att du som medarbetare själv har möjlighet att påverka din arbetstid med hänsyn till verksamhetens krav och behov.

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare har du möjlighet att få ett friskvårdsbidrag som ersätter dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden upp till ett maxbelopp på 1700 kronor. Du har också möjlighet till rabatterade priser hos vissa friskvårdsaktörer i Lund.

Rökfri arbetstid

I Lunds kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför rökfri arbetstid för kommunens alla medarbetare.

Blodgivning på arbetstid

Som medarbetare i Lunds kommun har du möjlighet att lämna blod på arbetstid utan löneavdrag.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Lunds kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Företagshälsovården

Lunds kommun har en inbyggd företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/formaner