Chef- och ledarskap

Du som är chef och ledare i Lunds kommun har en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur vi ger bästa möjliga service till medborgare och brukare.

Lunds kommun behöver bra ledare. Vi värnar om dig som ledare och vill att du utvecklas och trivs med ditt uppdrag. Vi har tagit fram kompetenskriterier för ledare, läs mer i dokumentet nedan. Hösten 2015 startade ett chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för chefer i Lunds kommun.