Arbetsgivarpolicy

Arbetsgivarpolicyn tar utgångspunkt i förhållningssätten lyssna, lära och leda. Policyn syftar till att konkretisera kommunens vision. Till arbetsgivarpolicyn kopplas arbetsmiljöpolicy samt arbetsmiljömål.

Arbetsgivarpolicy

Lyssna, lära, leda. Så lyder våra förhållningssätt för att leva upp till visionen: Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Lyssna, lära, leda är också utgångspunkten för Lunds kommuns arbetsgivarpolicy.

Arbetsgivarpolicyn är med andra ord en konkretisering av visionen. Den förenar och vägleder i vårt uppdraget att verkställa politikernas beslut och bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål

Arbetsmiljöpolicyn samt arbetsmiljömålen syftar till att skapa förutsättningar för väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/arbetsgivarpolicy