Lunds kommun som arbetsgivare

Vi är 9000 medarbetare som jobbar på Lunds kommun. Tillsammans ger vi service till kommunens medborgare inom en rad områden: allt från förskola, äldreomsorg, bygglov, miljö och renhållning till transportsystem samt kultur och fritid. Gemensamt för oss är att vi alla arbetar för att våra medborgares bästa.

Medskapande medarbetare

Det är när vi möter medborgarna som de upplever kvaliteten på vår service. Därför är våra medarbetares engagemang och delaktighet – det vi kallar medskapande – nyckelord för Lunds kommun. Som medskapande medarbetare är vi med och påverkar och tar aktiv del i våra verksamheters utveckling.

Gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar som medarbetare i Lunds kommun är:

  • utveckling genom medskapande
  • mångfalden berikar
  • hälsa och arbetsmiljö i fokus
  • attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling.

Läs mer om Lunds kommuns gemensamma värderingar i vår medarbetarpolicy.

Årlig medarbetarenkät mäter arbetsklimatet

Regelbundet genomförs en medarbetarenkät i Lunds kommun. Den senaste medarbetarenkäten genomfördes i november 2016. Efter en genomförd medarbetarenkät bearbetar kommunens olika arbetsplatser sina resultat. Arbetsplatserna identifierar utvecklingsområden samt utformar och genomför handlingsplaner som sedan följs upp, både kommunövergripande och inom varje förvaltning.