Pedagogisk samordnare på Orkestervägen 59

Vård- och omsorgsförvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Om oss

På Orkestervägen bor fem brukare och det är 16 personal som arbetar på enheten. Det är stödbiträden, stödassistenter och en stödpedagog som arbetar i schema och merparten av arbetstiden är förlagd till kvällar och varannan helg.
Brukarna har ett omfattande behov av stöd i samtliga moment.
Har du erfarenhet och/eller trivs med att arbeta i situationer som kan upplevas som psykiskt och/eller fysiskt utmanande, så kan denna enhet vara av intresse för dig.
Du behöver också ha erfarenhet av att arbeta lågaffektivt, ha förståelse för funktionsnedsättningar som autism och vilka begränsningar det kan innebära i praktiken samt bemöta detta utifrån brukarnas förutsättningar.
Det är därför viktigt att du känner dig trygg i att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och med tydliga arbetsbeskrivningar

 

Arbetsuppgifter
-Handleda arbetsgruppen i det brukarnära arbetet och i tillämpningen av olika pedagogiska modeller och vid behov vara ett individuellt stöd till brukaren.

-Ta fram och implementera olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation i det individuella arbetet kring brukaren.

-Följa upp och utvärdera användandet av beslutade metoder och vilka resultat som uppnås.

- Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt på beställning av enhetschefen. Genom observation kommer du att undersöka behovet och därefter komma med förslag på åtgärder.

- I uppdraget ingår även att handleda stödpedagogen på enheten. Du kommer att samarbeta med både interna och externa parter till exempel enhetschefen, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt vuxenhabiliteringen.

-Vara ett stöd i omvärldsbevakning, i att skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och i att använda ett systematiskt arbetssätt kopplat i första hand till det brukarnära arbetet samt följa upp och utvärdera användandet av beslutade metoder och vilka resultat som uppnås.

-Vara ett stöd i arbetet med kvalitetsutveckling utifrån ledningssystem för kvalitet.

-Ha fördjupad kunskap om samhällets olika aktörer som kan ge stöd till personer med funktionsnedsättningar samt etablera samverkan med de olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån den enskildes behov.

-Medverka till att verksamheten håller en god kvalitet genom att arbeta utifrån angivna måldokument och lagstiftning.

-Pedagogisk samordnare kan på enhetschefens uppdrag ansvara för det pedagogiska arbetet på enheterna.

-Kvalitetssäkra social dokumentation och genomförandeplaner på enheterna.

- Dokumentera och utföra administrativa arbetsuppgifter.

Vi söker dig som
Fullständig högskoleexamen med pedagogisk och/ eller beteendevetenskaplig inriktning om minst 180 hp.

Dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och autismspektrumstörning.

Dokumenterad erfarenhet av att handleda personer som arbetar med ovan nämnda målgrupp.

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta praktiskt och övergripande samt i samarbete med målgruppernas nätverk.

Utbildning i alternativ kommunikation, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik är en förutsättning för arbetet.

Erfarenhet från liknande uppdrag inom psykiatrin och/ eller vuxenhabiliteringen är meriterandeSchemalagd arbetstid 38,25% varierat dag/kväll/helg

Körkort är ett krav


Förmåner
Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se/formanerInför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: 1/10 eller enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Referensnummer

2021/775

Kontaktperson(er)

Ulf Palo Stärner Enhetschef, 046-3598987

Katarina Malmborg Enhetschef, 046-3596253

Facklig(a) företrädare

Lars Öst, Vision, 046-3595577

Tillbaka till lista