Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 121 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Centralt beläget i den expanderande Öresundsregionen ligger Lund. Lund har alltid varit innovatörernas och nytänkarnas stad. Med det största och ledande universitetet i Öresundsområdet, forskningsbyn Ideon och ett aktivt kulturliv är Lund en tyngdpunkt i regionen.
Apelskolan är en F-6 skola som ligger centralt Lund. Det som karaktäriserar Apelskolan är att vi har höga förväntningar på våra elever och medarbetare, vi värnar om arbetsro och trygghet och vi vill ge våra elever bästa tänkbara grund att stå på inför framtiden. Dessutom är den inspirerad av Maria Montessoris pedagogik.
Hos oss får eleverna möjlighet att utvecklas och nå så långt som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar. Vi anpassar därför undervisningen för varje elev, och ser till att all undervisning och bedömning utgår från elevens förmågor. Eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt, och de får kontinuerlig återkoppling på sitt lärande, så kallat bedömning för lärande, BFL. Elevens utveckling sker i samarbete med vårdnadshavare.
Allt lärande utgår från elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen. På så vis har eleverna inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. De har också inflytande över hur vår verksamhet utformas, t.ex. miljö och aktiviteter.
All vår undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi är tydliga och har struktur och framförhållning i hur vi planerar och genomför undervisningen (s.k. pedagogisk planering, PP). Vi lär av varandra! Det kollegiala lärandet är en naturlig del i vår verksamhet, och vi tänker därför brett över arbetslag, skola och skolområde. All personal reflekterar, följer upp och utvärderar sin undervisning själv, samt tillsammans med elever och kollegor.
Hos oss på Apelskolan förbereds eleverna för att kunna leva och verka i samhället. Våra elever lär för livet! Vi har Sveriges viktigaste jobb – vårt uppdrag är att ge unga framtidstro. Här kan du läsa mer om Apelskolan:
https://www.lund.se/utbildning--forskola/grundskola/grundskolornas-sidor/apelskolan/Förskollärare till Förskoleklass med Montessori-inriktning på Apelskolan

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill ta aktiv del i skolans/förskoleklassens/fritidshemmets och elevernas utveckling, är positiv, tydlig, initiativrik och tycker om att arbeta med barn och ungdomar. Det praktiska arbetet sker i arbetslag tillsammans med lärare i åk 1 och fritidspedagog, men även tillsammans med övriga pedagoger, vaktmästare, bespisningspersonal och eventuella elevassistenter på skolan. Du kommer att arbeta både i förskoleklass och till viss del på fritidshem och du kommer tillsammans med kollegor vara ansvarig för att planera och förtydliga verksamheten, vilken du själv skall vara väl bekant med.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.

Som särskild merit räknas intresse för utepedagogik, drama och musik. Stort plus om du har erfarenhet/intresse kring barn med behov. Som särskild merit räknas intresse för det praktiskt/estetiska samt om du har IKT-kunskaper att använda i ditt arbete med barnen. För att trivas och göra ett bra arbete hos oss behöver du ha lätt för att samarbeta med såväl personal som elever.
Du är en person med personlig mognad som har god samarbetsförmåga med intresse och kompetens att bedriva utvecklingsarbete både i förskoleklassen och sett till lärande för skolan som helhet. Du har erfarenhet av att möta elever med olika språklig bakgrund och varierande förkunskaper. Du skapar goda relationer till alla elever och hittar varje elevs inre drivkraft. Du är en tydlig vuxen och en god förebild för alla våra elever. Du ser hela eleven och arbetar med elevens personliga utveckling och lärande i samspel med kunskapsutvecklingen. Vi söker dig som har lätt att samarbeta med skolans samtliga personalkategorier och elever.
Du vara den personen vi söker!

Välkommen med din ansökan

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2018-01-19

Referensnummer

2/2017
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se Ansök senast: 2018-01-19. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktperson(er)

Namn: Christina Svensson
Title: TF rektor
Telefon: 046-359 71 56

Namn: Daniel Rooth
Title: rektor F-3
Telefon: 046-359 60 29

Apelskolan F-5, Barn- och skolförvaltningen

Tillbaka till lista