Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Ungdomsombud

Arbetsuppgifter

• Tillsammans med ungdomarnas samordningsgrupp planera och genomföra ungdomstingen, elevrådsdagar och inflytandecaféerna samt medverka vid gruppens möten
• Stöttar ungdomstingets samordningsgrupp och eventuella utskott och medverka vid deras möten
• Stötta och coacha unga som får projektstöd/bidrag från förvaltningen
• Ansvara för hemsida och tillse att sociala medier är uppdaterade och tillgängliga
• Medverka aktivt i alla delar av verksamheten ur ett ungdomsperspektiv
• Ta ansvar för lokaler och inventarier
• Medverka till förvaltningens omvärldsanalys ur ett ungdomsperspektiv
• Samverka med andra förvaltningar när det gäller delaktighets- och inflytandefrågor
• Samverka med civilsamhället när det gäller delaktighets- och inflytandefrågor

Kvalifikationer

• Du ska ha en gymnasieexamen och gärna nyligen avslutade gymnasiestudier
• Engagerad och kunnig i demokrati-, barn- och ungdomsfrågor
• Kunna beskriva hur en kommun fungerar
• Vara väl förtrogen med hur unga rör sig på sociala medier och kunna kommunicera med ungdomar på ändamålsenligt sätt
• Vet vad det innebär att producera och organisera större arrangemang för ungdomar
• Har drivit ett ungdomsprojekt själv eller tillsammans med andra och kan berätta om det
• Social kompetens och helhetstänkande
• Uppskattar att arbeta i ett team med ungdomar
• Kan identifiera sig med målgruppens livsfas och frågeställningar
• Ha kunskap om den nationella ungdomspolitiken
• Ha kunskap om FNs konvention om mänskliga rättigheter och barnkonventionen
• Arbetar på ett innovativt sätt och strävar efter utveckling
• Arbeta normkritiskt för att alla unga ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande
• Erfarenhet från ungt entreprenörskap är meriterande men även meriterande av att nyligen varit medlem i ungdomsförening och/eller inflytelsearbete inom skola gärna inom din gymnasietid

OBS! Det är nödvändigt att de som söker skriver ett personligt brev i valfri form med högst 2000 tecken som beskriver hur hen ser på Ungdomspolitikens verksamhet och framtid, ungas inflytandes roll i samhället och vad hen anser sig kunna bidra med i verksamheten. Ansökningar utan personligt brev kommer vi att gallra bort.

Tillträde 200113 eller efter överenskommelse. Tidsbegränsad anställning t o m 201231. Deltid 75%.

Första omgång i anställningsintervjuerna kan komma att genomföras som gruppintervju.

Vi har rökfri arbetstid för kommunens samtliga medarbetare.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-11-30

Referensnummer

KF-191114
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Anna Sigurgeirsdottir
Title: Enhetschef Stöd och strategi
Telefon: 046-359 91 69

Facklig(a) företrädare

Namn: Vision
Namn: Kommunal

Ungdomspolitiken, Kultur- och fritidsförvaltningen

Tillbaka till lista