Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Vilka är vi?
I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för 121 000 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Som stödassistent blir du en del av vård- och omsorgsförvaltningen hos Lunds kommun där drygt 2900 medarbetare arbetar. Vi ansvarar bland annat för äldreboenden, hemvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, träffpunkter för seniorer och stöd till anhöriga.

Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Varje dag jobbar vi för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

I Lunds kommun ligger vi i framkant med att arbeta utifrån individens behov i centrum (IBIC). IBIC är en nationell modell med fokus på brukarens individuella behov som beskrivs genom systematisk dokumentation och följs upp regelbundet.

Vi söker stödpedagoger till korttidstillsyn/korttidsvistelse inom LSS

Arbetsuppgifter

Vi söker stödpedagoger till våra enheter inom korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS. Våra enheter riktar sig till barn och ungdomar med autism och andra funktionsvariationer från 12 år och uppåt.

I ditt arbete förväntas du:
• Planera, utföra och följa upp arbetsuppgifter tillsammans med arbetslaget.
• Ge brukarna det individuella stöd de behöver.
• Med brukaren i fokus, stimulera till full delaktighet i samhället.
• I samverkan med anhöriga och gode män/förvaltare arbeta efter individuellt uppsatta mål.
• Vara ett stöd till arbetsgruppen i det brukarnära arbetet.

Du kommer att finnas till stöd genom att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt med olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation. Därför krävs det att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare.

Du förväntas också att arbeta med samverkan med samhällets olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån den enskildes behov, samt vara ett stöd i omvärldsbevakning, och att skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och i att använda ett systematiskt arbetssätt.

Eftersom enheterna erbjuder både korttidstillsyn och korttidsvistelse innebär det att du kommer att arbeta oregelbundna tider och helg.

Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Tillsammans med trevliga och engagerade kollegor gör du skillnad varje dag.


Förmåner
Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se/formaner

Kvalifikationer

• Godkända betyg från Vård-och omsorgsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

• Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.

• Kunskap och erfarenhet av autism är ett krav.

• På en av enheterna är körkort ett krav

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Antal tjänster

2

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-11-21

Referensnummer

VoO 310/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Christina Hansson Ravanelli
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 62 77

Namn: Sofia Fantini
Title: Enhetschef
Telefon: 046 - 359 60 67

Namn: Cecilia Segersteen
Title: Rekryteringskoordinator
Telefon: 046 - 359 49 36

Facklig(a) företrädare

Namn: Kommunals expedition
Telefon: 046 - 359 67 33

Korttidstillsyn/Korttidsvistelse, Vård-och omsorgsförvaltningen

Tillbaka till lista