Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Rektor till förskolan

Arbetsuppgifter

Att vara förskolechef handlar ytterst om att rusta barn för framtiden. Vi lever i ständig förändring i samhället och inte minst förskola/skola står inför stora utmaningar. Som förskolechef hos oss, får du möjlighet att som en tydlig ledare arbeta som pedagogisk coach för förskollärarna och med ett närvarande ledarskap nära verksamheten. Genom ett lyhört ledarskap utmanar du, ger feedback och stödjer din personal. Det pågår ett kommunövergripande utvecklingsprojekt kring bedömning för förskolans lärande vilket kommer att vara fokusområde över tid, i vilket du kommer att ta aktiv del i. Att du fortsätter driva det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna är viktigt samt att tillsamman med kollegor delar med dig och tillsammans utvecklar områdets verksamheter.

Vi har en decentraliserad organisation och förutom uppdrag enligt skollag och läroplan har du ansvar för personal, ekonomi, miljö och det systematiska kvalitetsarbetet på dina förskolor. Du får även ta vid vår pågående satsning med att utveckla den digitala kompetensen hos barn/pedagoger. Vi arbetar med hållbar utveckling på olika nivåer. både förskolechefer men också rektorer utifrån ett 1-16 års perspektiv. Inom skolområdet har vi administrativa chefer som resurs i frågor kring ekonomi, lokalfrågor och arbetsmiljö.
Eftersom ledarskapet ställer allt högre krav nu och i framtiden, arbetar vi tillsammans i ledningsteam kollegialt både på övergripande, utbildnings samt delområdesnivå vilket kommer att leda till ett ökat stöd i ledarskapet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

• har en högskoleexamen som förskollärare
• har examen från statliga rektorsutbildningen eller liknande ledarutbildning
• är väl insatt i förskolans nya läroplan
• kan arbeta aktivt med implementeringen av den nya läroplanen tillsammans med personalen
• har erfarenhet av systematiskt utvecklingsarbete
• kan leda medarbetares lärande om hur man på bästa sätt kan leda barns utveckling och lärande
• är tydlig, engagerande och besitter en hög samarbetsförmåga
• arbetar självständigt men även i teamanda
• är strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad
• har god kompetens och erfarenhet av att skapa en kvalitativ organisation inom givna ekonomiska ramar
• ser kommunikation som ett självklart inslag i vardagsarbetet i kontakt med alla samarbetspartners
• lyssna på djupet, analysera samt vidtaga åtgärder

Ledningserfarenhet krävs.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-02-14

Referensnummer

37/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se Titeln rektor är aktuell utifrån kommande lagändring 2019-07-01.

Kontaktperson(er)

Namn: Katarina Kristiansson
Title: Utbildningschef
Telefon: 046-359 72 57

Namn: Magnus Bokelid
Title: Skolledarförbundet
Telefon: 046-359 7742

Namn: Richard Severin
Title: Lärarförbundet
Telefon: 046-359 39 41

Namn: Agnetha Lindfors
Title: Lärarnas Riksförbund
Telefon: 046-356442

Område Centrum/Torn, Barn- och skolförvaltningen

Tillbaka till lista