Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Lunds kommun är inne i ett spännande och expansivt utbyggnadsskede och står inför stora utmaningar med bland annat Brunnshögsområdet med de två stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, byggnation av nya bostadsområden, utvecklingen av Lunds centrum, utbyggnaden av den nya spårvägsanläggningen och flera stora parker de närmaste åren.
Tekniska förvaltningen i Lunds kommun omfattar verksamheterna gator och trafik, mark och exploatering samt park och natur. På park och naturavdelningen arbetar vi med ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens parker, naturområden och offentliga rum. Vi är verksamma i faserna planering, projektering, genomförande och förvaltning.

Vattensamordnare

Arbetsuppgifter

Lunds kommun behöver en samordnande funktion för vattenfrågor i många olika sammanhang, t ex gällande dagvatten, översvämning, klimatanpassning, vattenvård och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Tekniska förvaltningen samarbetar med ett antal olika aktörer som t ex Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Kommunkontoret, VA SYD, Sydvatten och vattenråden för Höje å och Kävlingeån.

Vattensamordnaren får en operativ och stödjande roll både i arbetet med dagvatten- och översvämningsplan i nära samarbete med VA syd samt i genomförandeskedet. Samordnaren ska därutöver ansvara för samordning och uppföljning av arbetet inom Lunds vatten, samt vara kommunens representant i vattenråden.

Arbetet är omväxlande och förutsätter nätverkande och samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer som fastighetsägare, byggherrar och allmänhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utåtriktad och kreativ med god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Det är nödvändigt att du självständigt kan driva projekt strukturerat samtidigt som du har god samarbetsförmåga.
Du har erfarenhet av att arbeta med vattenfrågor och har högskoleutbildning inom VA-området eller annan relevant utbildning.

Tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-11-30

Referensnummer

TF 19-13
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Karl-Oscar Seth
Title: stadsträdgårdsmästare
Telefon: 046-359 53 06

Facklig(a) företrädare

Namn: Anders Söderberg
Title: Vision
Telefon: 046-359 69 83
Namn: Anette Kronvall
Title: Sveriges Ingenjörer
Telefon: 046-359 49 59
Namn: Emmi Sundén
Title: Sveriges Arkitekter
Telefon: 046-359 93 13

Park- och naturavdelningen, Tekniska förvaltningen

Tillbaka till lista