Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

IT-arkivarie

Arbetsuppgifter

Som IT-arkivarie tillhör du den administrativa avdelningen på Kommunkontoret. Här ingår du i ett team av arkivarier, IT-/e-arkivarie, informationshanteringsspecialister och assistenter som jobbar både med traditionell arkivhantering, e-arkiv, utbildningar och strategisk informationshantering. Under 2019 och delar av 2020 kommer ditt fokus att ligga på införandet av ett e-arkiv som Lund gör i samarbete med minst 12 andra kommuner. E-arkivet ska byggas upp både organisatoriskt, funktionellt och tekniskt och du kommer att vara en nyckelkompetens i detta arbete kring kravställning av e-arkivet.
Du kommer att delta i nätverk och arbetsgrupper inom e-arkivsamverkan och bidrar till ett välfungerande samarbete med samtliga samverkanskommuner. Du arbetar med att utveckla, effektivisera och digitalisera processer och rutiner inom arkiv- och informationshantering och deltar i framtagandet av styrdokument, riktlinjer och andra viktiga strategiska verktyg för att sörja för en god informationshantering.
Att planera och genomföra utbildningar inom informationshanteringsområdet ingår också i dina arbetsuppgifter.
Du står för välfungerande kommunikation, god service och stöd till förvaltningarna och andra verksamheter, i synnerhet registratorer, nämndsekreterare och verksamhetschefer.
Arbetet innebär också till viss del egen handläggning av ärenden i form av att bearbeta, analysera och skriva utredningar samt uppdatera styrdokument.

Kvalifikationer

Du är högskoleutbildad inom arkiv-/informationsvetenskap, systemvetenskap eller motsvarande. Du har mycket goda kunskaper om arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Har du kunskap om annan relevant lagstiftning, främst kommunallagen och förvaltningslagen ser vi detta som meriterande. Du har även utbildning/kunskaper om e-akriv/långtidsbevarande av digital information.

Du har minst 5 års erfarenhet som arkivarie eller IT-/e-arkivarie eller annan erfarenhet som bedöms relevant. Du har erfarenhet av att arbeta med e-arkiv eller bevarande av digital information. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommun, landsting eller annan offentlig förvaltning. Har du erfarenhet av projektarbete eller utvecklingsarbete är detta också positivt.

Vi ser att du har goda datorkunskaper generellt och specifikt inom office-paketet. Du har erfarenhet av arbete i VisualArkiv elelr annat förteckningssystem. Du har mycket god läsförståelse och mycket goda kunskaper i det svenska språket. Du har lätt för att uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska i tal och skrift.

B-körkort krävs, då resor förekommer i tjänsten.

Antal tjänster

2

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-02-24

Referensnummer

KK 2019/04
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Jesper Jacobsson
Title: Administrativ chef
Telefon: 046-359 59 26

Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Tillbaka till lista