Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

Handläggare till Överförmyndarenheten

Arbetsuppgifter

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet i Lunds kommun. På överförmyndarenheten arbetar åtta personer, sex handläggare, en administratör och en enhetschef. Handläggarna är jurister och ekonomer. Vi arbetar i tre olika team och samarbetar mycket mellan teamen. Överförmyndarenheten rekryterar gode män och förvaltare och arrangerar utbildningar för dem. Vi granskar ekonomiska redovisningar och ser till att huvudmännens rättigheter tas tillvara. Vi är ambitiösa, vill hålla hög kvalitet i arbetet och kompetensutvecklar oss i stor utsträckning på vårt specialområde. Vi sitter i nya, fina lokaler på Bangatan 8, mitt emot Centralstationen.
Vi söker nu en vikarierande handläggare.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ingå i teamet för ansökningar på överförmyndarenheten och handlägga och besluta i ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Tillsynsarbetet spänner över civilrättens centrala områden t.ex. förmögenhetsrätt, familjerätt, successionsrätt och fastighetsrätt. Kommunallagen, förvaltningslagen och sekretessregler styr det dagliga arbetet.
Du kommer b.la. att upprätta yttranden och företräda överförmyndarnämnden i domstol. I ansökningsteamet kommer du också arbeta med rekrytering och matchning, utbildning och information. Du kommer sköta kontakter med gode män, förvaltare, anhöriga, myndigheter och frivilligföreningar m.fl. Du kommer att föredra frågor i Överförmyndarnämnden och delta i arbetsgruppen för firandet av Internationella Frivilligdagen 5 december.

Kvalifikationer

För att klara uppdraget ska du vara jurist, socionom, ekonom eller ha likvärdig utbildning. Vi kommer lägga vikt vid din erfarenhet av överförmyndarfrågor eller annan tillsyn. Arbete i tingsrätt/förvaltningsrätt är särskilt meriterande. All annan erfarenhet från statlig/kommunal myndighet är meriterande. Det behövs god tal- och skrivförmåga i arbetet och att du kan skapa goda kontakter och nätverk.
Som person krävs det att du är lugn och balanserad. Du kan kombinera nytänkande med ordning och reda för våra uppdragstagare som är frivilliga samhällsarbetare.
Välkommen med din ansökan!

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista datum: 2019-12-31

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-05-12

Referensnummer

KK 2019/13
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Louise Snellman
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 5932

Namn: Ingrid Dahl
Title: Handläggare
Telefon: 046-359 4895

Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Tillbaka till lista