Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

HR strateg med arbetsmiljö i fokus

Arbetsuppgifter

Som HR-strateg arbetar du på kommunkontorets HR avdelning med uppdrag att utveckla, utvärdera, initiera och leda det kommungemensamma arbetsmiljöarbetet utifrån perspektiven främja, förebygga och åtgärda. Arbetsmiljöfrågor är organiserade inom arbetsgivarenheten som tillsammans med den HR strategiska enheten svarar för kommungemensamma HR frågor. Hr direktören är chef för HR avdelningen och förhandlingschefen för arbetsgivarenheten. Utöver kommunkontorets resurser kommer du att ha samarbeten med förvaltningarnas HR resurser liksom fackliga organisationer och vår interna företagshälsovård.
Ett särskilt fokus kommer under den närmaste tiden att läggas på att ta fram en hälsoplan med tillhörande aktiviteter. Planen kommer att utgöra grunden för arbete med att främja, förebygga och åtgärda arbetsmiljö, hälsa och ohälsa. Övriga uppgifter som vi förväntar oss att du arbetar med är att säkerställa att kommunen uppfyller lagstadgade krav för arbetsmiljöansvar utifrån lagar och föreskrifter och utvecklar arbetet i takt med behov och forskning inom området. Du kommer vidare att ansvara för kommunens rehabiliteringsprocess, innehåll i kommunens arbetsmiljöutbildningar, rutiner för arbete mot våld och hot, utveckla arbetet med riskbedömningar samt att kommunen har en skyddsorganisation som främjar samverkan kring arbetsmiljöarbetet. Du är ett stöd till förvaltningarna och kommunkontorets expert inom området.
I arbetet ingår också att utbilda, informera, handlägga ärenden, löpande utvärdera och analysera, utreda och omvärldsbevaka.

Kvalifikationer

- lägst kandidatexamen från personalvetarprogrammet eller motsvarande högskoleutbildning och med minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom offentlig verksamhet. Vi har också krav på att du ska ha arbetat med generella HR frågor så som kompetensförsörjning, arbetstider, lönebildning och omställning.

- goda kunskaper om lagar och regler gällande arbetsmiljö, hälsa och rehabiliteringsarbete samt erfarenhet av hur det kan omsättas i praktiken
-- praktisk erfarenhet av att leda, utveckla och tillgängliggöra gemensamma processer på övergripande nivå inom en större, gärna politiskt styrd organisation, ett konsultativt förhållningssätt.
- goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka detta såväl i tal och skrift liksom att anpassa kommunikationen till målgrupp
- gärna erfarenhet från arbete med våld och hot
- God samarbetsförmåga och erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer
- vara intresserad av arbete inom välfärdssektorn och arbete inom en politisk styrd organisation
- vara strategisk, strukturerad, resultatinriktad, analytisk, uthållig och prestigelös
- slutligen kommer vi att lägga vikt vi vad vi uppfattar som personlig lämplighet och hur du kan komplettera oss i gruppen.


Du är välkommen att kontakta mig som enhetschef när det gäller frågor om tjänstens arbetsinnehåll, mina förväntningar eller till någon av dina blivande kollegor för att förhöra dig om hur det är att arbeta hos oss.
Ann-Sophie Svedhem, förhandlingschef(annsophie.nykranssvedhem@lund.se)
Kristin Johansson, HR streteg (kristin.johansson@lund.se)
Erik Holm HR strateg (erik.holm@lund.se)
Nina Månsson HR strateg (nuvarande HR strateg med uppdrag inom arbetsmiljö) (nina.mansson@lund.se)

Heltid tillsvidare med tillträde snarast möjligt. Löpande urval kommer ev att göras.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-12-01

Referensnummer

KK 2019-38
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Ann-Sophie Nykrans Svedhem
Title: Förhandlingschef
Telefon: 046-359 30 63

Facklig(a) företrädare

Namn: Nås via kommunens växel
Telefon: 046-359 50 00

HR-avdelningen, Kommunkontoret

Tillbaka till lista