Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Vinden är en kommunal uteförskola på Gunnesbogård.
Här har vi en fantastisk vildvuxen trädgård som barnen älskar att leka i.
Vi har ingen tillrättalagd lekplats utan uppmuntrar barnens egen kreativitet och förmåga att skapa nya lekar.
Pedagogernas roll är att inspirera och utveckla barnens lek.
Uteförskolan Vinden har sin hemvist i en härligt vildvuxen trädgård på Gunnesbo gård i norra Lund. Förskolan bedriver all sin verksamhet utomhus, men har även tillgång till lokaler i anslutning till trädgården. Vi ser det kompetenta barnet och lägger stor vikt vid att vara medforskande i barnens utveckling.
Utemiljön är förskolan Vindens redskap för lek och lärande. Barnens egen lek ges därför stort utrymme och ses som grunden i verksamheten. Barnen har alltid tillgång till vatten och verktyg. Barn och pedagoger bygger tillsammans sina egna lekredskap. Odling, djur och natur är viktiga delar i verksamheten.
Förskolan arbetar med Grön Flagg. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, reflektion, diskussioner och relevant kompetensutveckling för att utveckla verksamheten. Som redskap i utvecklingsarbetet används bl.a. dokumentationsverktyget Unikum och för att utveckla det kollegiala lärandet mellan pedagoger deltar samtliga i samtalsgrupper, där syftet är att höja förskolans kvalitet med hjälp av fördjupade samtal om förskolans uppdrag kopplat till års hjul, nyckelstrategier, forskning och litteratur.
Vi har även tillgång till specialpedagogiskt stöd som delas med förskolan Uroxen.
Vi har ett nära samarbete och utbyte med förskolorna Uroxen och Mammuten bl.a. i form av gemensamma arbetsplatsträffar, på utvecklingsdagar och under samtalsgruppsträffarna.Förskollärare uteförskolan Vinden

Arbetsuppgifter

Planera och bedriva pedagogiskt arbete i enlighet med gällande läroplan samt utföra inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Arbeta med barn i åldern 1-6 år.

Kvalifikationer

Du är legitimerad förskollärare som kan bidra med nya tankar och du är genuint intresserad av utepedagogik.
Vi söker dig som är beredd att ta din del av ansvaret för att utveckla vår förskola, att inspirera och inspireras, vara engagerad och nyfiken på att utvecklas som medforskare både till det enskilda barnet och till hela gruppen.
Du är intresserad av utepedagogik, natur och miljö, har lätt för att samarbeta, är lyhörd och intresserad av pedagogisk utveckling.
Du är flexibel och kan arbeta såväl med yngre som äldre barn i verksamheten.
Du känner en stark yrkesstolthet och arbetsglädje. Det är viktigt att ha kul tillsammans.
Du är även väl insatt i läroplanen för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016, samt nya Lpfö-18 och har kunskap inom IKT (informations- och kommunikationsteknik), samt erfarenhet av projekterande arbetssätt.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-08-12

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-03-06

Referensnummer

34/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Cecilia Rietz
Title: Förskolechef
Telefon: 046-3595732

Vindens förskola, Barn- och skolförvaltningen

Tillbaka till lista