Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Vikingaskolan är en F-9 skola på Linero i den sydöstra delen av Lund.

Vikingaskolan strävar efter att vara en modern skola där personalen tillsammans arbetar för att alla elever ska vara välkomna och mötas av vänlighet, respekt och tolerans. En skola som visar att det är möjligt att människor från olika delar av världen möts och förenas. En skola som ger alla elever de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt. Från tidig skolålder skapar vi tillsammans med eleverna en miljö där eleverna trivs, känner sig trygga och som stimulerar deras intresse och engagemang för skolan och skolarbetet. Vi arbetar medvetet för att skapa nära och goda relationer mellan vuxna och elever.

Grundlärare i fritidshem/Fritidspedagog till Vikingaskolan

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en utbildad och engagerad grundlärare i fritidshem/fritidspedagog. Vi söker dig som har ett stort intresse för fritidshemspedagogik och lärande där du utifrån elevernas intresse och behov tillsammans med dina kollegor utformar en meningsfull fritid och undervisning för våra elever i F-3.

Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Det sker både under skoldagen och under fritidshemstid. Under skoldagen kommer du att ansvara för FRIS-pass (fritids i skolan) i den årskurs du är placerad i för att tillsammans med dina kollegor fullfölja uppdraget och innehållet i läroplanens fjärde kapitel. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Du verkar för att utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. Du har nya idéer, ett intresse för skapande arbete, entreprenörskap, lek och fysiska aktiviteter inom ramen för hela skoldagen.

Du verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad grundlärare i fritidshem eller fritidspedagog. Vi vill att du i samverkan med elever, vårdnadshavare, kollegor och övrig personal driver en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna.

Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa. Du är väl förtrogen med skolans och fritidshemmets styrdokument och utgår från dessa i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.

Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet från arbete i skolan och därmed känner dig trygg i fritidspedagogrollen. Du kan arbeta självständigt men är också en lagarbetare.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2020-01-07

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-12-01

Referensnummer

BSF 457/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se Tjänsten tillsätts under förutsättningen att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal i Lunds kommun.

Kontaktperson(er)

Namn: Kate Femö Fondin
Title: Biträdande rektor
Telefon: 046-3594064

Namn: Carl Forsblad
Title: rektor Vikingaskolan
Telefon: 046-3597834

Facklig(a) företrädare

Namn: Mikael Sjölander
Title: Lärarförbundet
Telefon: 046-3595000

Utbildningsområde 6

Tillbaka till lista