Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Studentmedarbetare inom analys- och utvecklingsarbete

Arbetsuppgifter

Vill du få ett kvalificerat extrajobb på schyssta villkor som är relevant för studierna och ger dig en fot in på en arbetsmarknad?

Som studentmedarbetare inom Renhållningsverket genomför du ett kvalificerat uppdrag vid sidan av dina studier. Du får möjlighet till inblick i Lunds kommuns verksamhet och bidrar till vår utveckling. Vi söker dig som aktivt studerar vid universitet/högskola. Du ska ha läst minst 60 hp i ett för uppdraget relevant ämne. Arbetstiden förläggs enligt överenskommelse med dig. Din anställning omfattar i genomsnitt åtta timmar per vecka under våren 2020.
Uppdraget innebär att ta fram analyser av Renhållningsverkets olika verksamhetsområden. Det gäller såväl nyttoanalyser på makronivå samt effektivitets- och kvalitetsanalyser på verksamhetsnivå.

Nyttoanalyser
Flera områden inom Lunds kommuns geografiska ansvarsområde genomgår idag ett starkt utvecklingsarbete. För att göra Lund så välfungerande som möjligt behöver kommunen kunna föreslå bästa möjliga systematik för avfallshantering, idag såväl som i framtiden. De analyser som tas fram ska kunna vägleda kommunen i de val som behöver tas i samhällsutvecklingsprocessen.

Syftet med nyttoanalyserna är att fungera som underlag för Lunds kommuns utveckling av avfallshanteringen.

Effektivitets- och kvalitetsanalyser
Lunds Renhållningsverk bedriver idag verksamhet inom sex olika områden. Idag finns det begränsat underlag kring vilka kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder som bör prioriteras. För att förstärka såväl kommunens som Renhållningsverkets förmåga att följa upp och prioritera verksamheten behöver underlag för detta tas fram.

Kvalifikationer

Vi söker dig som aktivt studerar vid universitet eller högskola. Du ska ha läst minst 60 hp i ett för uppdraget relevant ämne. Du bör ha statsvetenskaplig alternativt samhällsvetenskaplig utbildning eller liknande.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Timavlönad
Tillträde: 2020-02-01
Sista datum: 2020-05-31

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-12-01

Referensnummer

LRV 191112
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Therese Fällman
Title: Renhållningsdirektör
Telefon: 046-359 53 85

Lunds Renhållningsverk

Tillbaka till lista