Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Fågelskolan ligger på Väster, en av de äldsta stadsdelarna i Lund.

Vi strävar efter att eleverna ska få kontinuitet i sin skolgång och har därför utvecklat ett spårtänkande som sträcker sig från förskoleklass och genom alla åren i grundskolan. I varje spår finns ett arbetslag med en bred kompetens och en frihet att strukturera arbetet så att det bäst utvecklar eleverna.

Speciallärare till Fågelskolan F-9

Arbetsuppgifter

Du arbetar med att ge professionellt stöd till och samarbeta med pedagoger i deras arbete med elever i behov av stöd. Du arbetar självständigt och ansvarar för kartläggningar, observationer och handledning till pedagoger. Uppdragen har stort fokus på direkt riktat arbete med elever

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

- Identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för, och orsaker till att elever stöter på svårigheter i sina undervisnings- och lärandemiljöer.
- Identifiera de bärande hörnstenarna i ett hälsofrämjande klassrum och en hälsofrämjande skola samt arbeta för detta ur ett specialpedagogiskt perspektiv.
- Arbeta med riktade stödinsatser i elevgrupper.
- Genomföra pedagogiska utredningar samt analysera elevens behov på organisations-, grupp- och individnivå.
- Utforma och delta i arbetet med att upprätta, genomföra och följa upp åtgärdsprogram.
- Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor - bemötande, extra anpassningar och metodutveckling.
- Bidra till skolans och elevhälsans utveckling.
- Arbeta med metoder för att främja närvaro och utveckla undervisningen så att den är tillgänglig för alla elever.


Kvalifikationer

Du är en person med personlig mognad och stor samarbetsförmåga med intresse och kompetens att driva utvecklingsarbete. Du har erfarenhet av att möta elever med olika språklig bakgrund och skilda förkunskaper.

Vi lägger stor vikt vid speciallärarexamen eller specialpedagogexamen samt legitimation som grundskollärare åk 1-6 och/eller 7-9. Vi söker dig som vill arbeta med specialpedagogiskt arbete i syfte att elever ska nå sin fulla potential. Du är väl förankrad i våra styrdokument och aktuell skolforskning. Erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever är meriterande. Erfarenhet av arbete med språkstörning är också meriterande.

Antal tjänster

2

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-02-24

Referensnummer

32/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Kristina Thelin
Title: Biträdande Rektor
Telefon: 046-359 72 95

Namn: Åsa Söderberg
Title: Rektor Fågelskolan 4-9
Telefon: 046-359 75 24

Namn: Caroline Palmgren
Title: Biträdande rektor
Telefon: 046-359 72 95

Facklig(a) företrädare

Namn: Lärarförbundet
Telefon: Kommunens växel 046-35 57 97

Fågelskolan 4-9, Barn- och skolförvaltningen

Tillbaka till lista