Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för 121 000 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Som stödassistent blir du en del av vård- och omsorgsförvaltningen hos Lunds kommun där drygt 2900 medarbetare arbetar. Vi ansvarar bland annat för äldreboenden, hemvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, träffpunkter för seniorer och stöd till anhöriga.

Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Varje dag jobbar vi för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

I Lunds kommun ligger vi i framkant med att arbeta utifrån individens behov i centrum (IBIC). IBIC är en nationell modell med fokus på brukarens individuella behov som beskrivs genom systematisk dokumentation och följs upp regelbundet.

Handläggare/utredare för verkställighet -Ledsagare,avlösare,kontaktpers LSS

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en Handläggare/Utredare som tillsammans med kolleger ansvarar för verkställighet i vår ledsagar-, avlösare och kontaktpersonsverksamhet.

- Ledsagarservice ska underlätta för brukaren att ta sig till, och att delta i, fritids- och kulturaktiviteter.

- Avlösarservice är ett stöd för anhöriga (föräldrar eller make/maka) till en person med funktionsnedsättning som behöver avlösning i hemmet så att denne kan göra annat.

- Kontaktpersonen är en medmänniska och finns till för att öka det sociala nätverket.

Som Handläggare/ Utredare svarar du för att verkställa insatserna ledsagar- och avlösarservice samt kontaktperson enl. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta). Arbetets innebörd är att ta emot beställning om behov av någon av insatserna, rekrytera kompetent medarbetare för insatsen och matcha denne med brukaren. Brukaren är delaktig, därmed bygger vi och skapar vi viktiga relationer till både brukaren och till andra i dess närhet.

Du upprättar genomförandeplan och gör kontinuerlig uppföljning så att brukaren får sina behov tillgodosedda enligt planen. Du ska vara ett stöd för medarbetaren så att denna kan utföra sitt arbete med/hos brukaren och stimulera till full delaktighet i samhället. Detta gör du efter individuellt uppsatta mål i samverkan med brukaren, anhöriga och/eller gode män/förvaltare.

Vi arbetar enligt IBIC modellen (Individens Behov I Centrum) och en naturlig del i arbetet är att dokumentera i Procapita och administrera bemanning i HR-system.

Vi har nära samarbete i vår arbetsgrupp och med Myndighetsfunktionen, där besluten fattas, för ett gemensamt ansvar och kvalité i insatsen för brukaren.
Du ska medverka till att verksamheten håller en god kvalitet genom att arbeta utifrån angivna måldokument.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionom examen, sociala omsorgsprogrammet eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. För tjänsten är det meriterande med erfarenhet inom aktuellt verksamhetsområde och kunskap om LSS. Vi ser att du som söker även har kunskap och kompetens inom autismspektrum.

Vi söker dig som har ett stort engagemang för uppdraget, kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du har god förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar, samt har lätt för att uttrycka dig tydligt i såväl tal som skrift. Vidare kan du bygga, bibehålla goda relationer och kontakter såväl externt som internt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-02-12

Referensnummer

VoO 36/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Martina Eriksson Westerlund
Title: Enhetschef
Telefon: 046 - 359 62 64

Facklig(a) företrädare

Namn: Lars Öst
Title: Vision
Telefon: 046-359 55 77

STÖD OCH AKTIVERING, VOO

Tillbaka till lista