Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Skolan ligger i Revinge by, ett litet samhälle beläget åtta km utanför Södra Sandby inom Lunds kommun. Skolan har detta läsår 42 elever i årskurserna F-3 och fritidshem. Undervisningen bedrivs delvis åldersintegrerat. Skolbyggnaden är från 1898 och en av kommunens äldsta, skolan genomgick en stor renovering för några år sedan och förskolan Reveljen finns i numera i angränsande lokaler. Tack vare det natursköna läget finns mycket goda förutsättningar för utepedagogik. Skolan har erhållit certifieringen Grön Flagg.

Vårt viktigaste gemensamma mål på Revingeskola är elevernas kunskapsutveckling, från förskoleklass upp till årskurs 3. Skolans pedagoger tar tillsammans ansvar för elevernas samlade skoldag. Som förskollärare är du knuten till förskoleklassen både under skoldag och fritidstid. Detta skapar en stimulerande lärmiljö där eleverna känner sig trygga och kan lita till sin egen förmåga och potential. Vår förskoleklass erbjuder eleverna en meningsfull skol-och fritidsverksamhet genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi utmanar också eleverna genom att visa på och inspirera till nya upptäckter.

Förskollärare i förskoleklass och fritidshem

Arbetsuppgifter

Som förskollärare i förskoleklass har du en viktig roll för Revingeskolas elevers lärande och kunskapsutveckling. Du kommer tillsammans med övrig pedagogisk personal planera och bedriva pedagogiskt arbete i förskoleklassen och fritidshemsverksamheten för samma barngrupp. Revinge skola är liten vilket innebär att du har samarbete med samtlig personal på skolan och förskolan som ligger i anslutning till skolan. Du förväntas delta i det systematiska arbetet som styrs av skollag och läroplaner. Södra Sandby har ett nätverk för pedagoger i förskoleklass under ledning av två rektorer och vi deltar även i Lunds kommuns nätverk för samtliga förskoleklasser.

Kvalifikationer


Vi vill att du har examen som förskollärare eller grundlärare med behörighet för förskoleklass och att du sätter elevernas kunskapsutveckling i fokus och lägger vikt vid deras lärande under hela dagen. Meriterande är: erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, kompetens inom värdegrundsarbete med att motverka kränkande behandling samt kompetens inom arbete med hållbar utveckling.
På Revinge skola förväntar vi oss ett positivt förhållningssätt och intresse för utveckling och nya idéer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-03-11

Referensnummer

S 01/19
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Gunilla Söderberg
Title: Rektor Uggleskolan F-3
Telefon: 046-357641

Facklig(a) företrädare

Namn: Eva Eliasson, Lärarförbundet
Telefon: 046 -35 77 51

Revinge skola, Barn- och skolförvaltningen

Tillbaka till lista