Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Vikingaskolan är en F-9 skola på Linero i den sydöstra delen av Lund.

Vikingaskolan strävar efter att vara en modern skola där personalen tillsammans arbetar för att alla elever ska vara välkomna och mötas av vänlighet, respekt och tolerans. En skola som visar att det är möjligt att människor från olika delar av världen möts och förenas. En skola som ger alla elever de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt. Från tidig skolålder skapar vi tillsammans med eleverna en miljö där eleverna trivs, känner sig trygga och som stimulerar deras intresse och engagemang för skolan och skolarbetet. Vi arbetar medvetet för att skapa nära och goda relationer mellan vuxna och elever.

Vikingaskolan söker svenska som andraspråkslärare till nystartat språkteam

Arbetsuppgifter

Vill du vara en del av Vikingaskolans nystartade språkteam? I vårt språkteam kommer du tillsammans med andra lärare i svenska som andraspråk bygga upp, utveckla och driva det språkstödjande arbetet på skolan. Uppdraget innebär bl.a. undervisning i svenska som andraspråk och andra former av språkstödjande undervisning. Tillsammans med ämneslärare i de olika årskurserna kommer du att arbeta för att stödja och anpassa både undervisning och material.

Du kommer dels att ingå i vårt nybildade språkteam och dels i ett arbetslag med övriga ämneslärare. Vi söker nu flera svenska som andraspråkslärare, så beroende på behörighet och önskemål kommer arbetet att koncentreras till antingen år F-3, 4-6 eller 7-9.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad svenska som andraspråkslärare och gärna har behörighet i andra ämnen. Du förväntas ha god vana att hantera moderna IKT-verktyg, vara väl insatt i kompensatoriska hjälpmedel samt ha en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete. Du är också skicklig på att arbeta i team i nära samarbete med kollegor och har lätt för att på ett positivt sätt arbeta med olika typer av människor.
Du ska ha ett förhållningssätt och bemötande som fokuserar på att se möjligheter och förmåga att utforma lösningar som gynnar alla elevers lärande. Du bör vara analytisk och ha en god förmåga att identifiera framgångsfaktorer för elevers lärande och utveckling. Du är flexibel och van vid att självständigt planera ditt arbete. Du är lösningsorienterad, positiv och har en god förmåga att se helheter. Du har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar så att alla elever ges goda möjligheter att nå läroplanens mål. Du är insatt i styrdokumenten och kan förklara målen för eleverna.

Som person är du lugn och trygg. Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Ett positivt förhållningssätt och flexibilitet värderas högt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-05-15

Referensnummer

BSF 128/2019
Tjänsten tillsätts under förutsättningen att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal i Lunds kommun. Inför rekryteringsarbetet har Lunds kommun därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Intervjuer kommer att ske löpande. Utdrag från Polisens belastningsregister är ett krav för anställning. Tjänsten är ferietjänst, 40+5 Fast lön. Ange löneanspråk i ansökan.

Kontaktperson(er)

Namn: Carl Forsblad
Title: rektor Vikingaskolan
Telefon: 046-3597834

Facklig(a) företrädare

Namn: Niklas Skog
Title: LR
Telefon: 046-3595000
Namn: Mikael Sjölander
Title: Lärarförbundet
Telefon: 046-359 5000

Utbildningsområde 6

Tillbaka till lista