Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 121 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för de kommunala gymnasieskolorna, vuxenutbildningen, och internationella grundskolan ISLK.
Ansvaret omfattar också modersmålsverksamheten samt tillsynsansvar för enskilda förskolor och fristående skolbarnomsorg.
Utbildningsförvaltningen har 1160 anställda och på utbildningskansliet arbetar 36 personer.


Rektor

Arbetsuppgifter

Hedda Anderssongymnasiet är en helt ny kommunal gymnasieskola som kommer starta höstterminen 2018. Planering av och arkitekttävling av husbygget är igång men skolan startar långt innan skolbyggnaden är klar. Skolan kommer byggas på Svaneskolans tomt och därför kommer eleverna till hösten vara placerade i Svanskolans befintliga lokaler.
Hedda Anderssongymnasiet kommer att vara en skola mitt i Lund med en stark koppling till samhälle och näringsliv. Den nya gymnasieskolan kommer att starta upp med två program inför hösten 2018, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet.
Som rektor för Hedda Anderssongymnasiet kommer du att få det övergripande ansvaret för verksamheten när det gäller personalansvar, ekonomi och arbetsmiljöansvar. Skolan är i ett uppstartsskede, vilket gör att du som rektor har stora möjligheter att utforma organisationen och vilka funktioner som ska finnas. Du kommer att leda och samordna det pedagogiska arbetet samt det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Som rektor för Hedda Anderssongymnasiet förväntas du
- Följa kommunens vision och ledningsfilosofi
- Utveckla tydliga mål och visioner för verksamheten
- Vara en lyhörd och tydlig ledare i skolledningen i arbetet mot skolans gemensamma mål
- Leda budgetarbetet och utnyttja de ekonomiska resurser som finns att tillgå på ett effektivt sätt
- Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att den verksamhet som byggs upp, kontinuerligt följs upp och utvärderas.
- Vara drivande i arbetet när det gäller utförande i samband med byggnation av de nya skollokalerna.

Som chef inom Utbildningsförvaltningen har du ansvaret att verksamheten bedrivs i enlighet, med de föreskrifter som finns i lag eller förordning och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden har beslutat.
Utöver rektorsuppdraget kommer du också att ingå i förvaltningens ledningsgrupp med uppdraget att utifrån ett helhetsperspektiv och med eleven i fokus strategiskt planera och utveckla utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.

Kvalifikationer

Vi söker en skicklig pedagogisk och strategisk ledare som har ett tydligt och engagerande ledarskap.
Du ska vara strukturerad och har god organisatorisk förmåga som skapar ett klimat präglat av samarbete, delaktighet och arbetsglädje.
Du är också en kommunikativ ledare med god samarbetsförmåga och insatt i aktuell skolforskning.
Vi söker dig som har kvalificerad skolledarerfarenhet från gymnasieskolan. Du är behörig lärare på gymnasienivå och har undervisningserfarenhet. Vi vill också att du har rektorsutbildning. Vi ser det som meriterande om du har varit med och byggt upp ny skolverksamhet tidigare.
Du är väl förtrogen med gymnasieskolans styrdokument och har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2018-01-02

Referensnummer

17-314
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställda i kommunen. Anställningsvillkor enligt avtal. Om du blir erbjuden anställning kommer vi att vilja se ett utdrag ur belastningsregistret. I Lunds kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet. Vi välkomnar sökande med olika etniska bakgrunder. Med hänsyn till medarbetares, kollegors och elevers hälsa tillämpar Lunds kommun rökfri arbetstid. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Utbildningsdirektör Stefan Norrestam
Telefon: 046-359 70 43

Facklig(a) företrädare

Namn: Skolledarförbundet genom kommunens växel.
Telefon: 046-359 50 00
Namn: LR
Title: Expeditionen
Telefon: 046-359 67 24
Namn: Lärarförbundet
Telefon: 046-359 57 35 eller 046-359 67 21

Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Tillbaka till lista