Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 121 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Tjänsten är placerad på tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Tekniska förvaltningen omfattar verksamheterna gator och trafik, kollektivtrafik, mark och exploatering samt park och natur. Park- och naturkontoret är kommunens samlade park- och naturkompetens. Vi är en utredar- och beställarorganisation som i stor utsträckning arbetar med konsulter och entreprenörer. Våra arbetsområden är i huvudsak att planera, genomföra och förvalta park, natur samt det offentliga rummet.
Vill du utveckla friluftslivet och tillgången till naturupplevelser i Lunds kommun? Nu söker vi någon som vill ta ett helhetsgrepp över det rörliga friluftslivet. Med rörligt friluftsliv menar vi utomhusaktiviteter i en omväxlande och stimulerande naturmiljö. Det kan handla om vandring, cykling och ridning för att nämna några. I tjänsten ingår också sekreterarskapet i Romeleås- och sjölandskapskommitteen (RÅSK).
Intresset för friluftsliv såsom cykling, vandring, terränglöpning, ridning och fiske växer allt mer, och i kombination med en stadig befolkningstillväxt i regionen ser vi i Lunds kommun ett ökat besökstryck på friluftsanläggningar och naturområden. Friluftslivsutövande stärker både folkhälsan och kommunens attraktivitet men kan också leda till konflikter mellan olika intressen. En god förvaltning är nödvändigt för att ge en god tillgång till friluftslivsaktiviteter och samtidigt värna om naturen och andra intressen. Därför söker vi på Lunds kommun nu en och friluftslivssamordnare.
Tekniska förvaltningen på Lunds kommun ansvarar fr.o.m. 2018 för samordning och administration av RÅSK, Romeleås- och sjölandskapskommitteens, verksamhet. RÅSK har skapats för att värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresseområdet Sjö- och åslandskapet. Dess uppgift är att arbeta för att området långsiktigt ska tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Därmed också medverka till en förbättrad folkhälsa. I RÅSK ingår medlemskommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne

Friluftslivssamordnare

Arbetsuppgifter

Friluftslivssamordnaren blir ansvarig för bl.a. följande arbetsuppgifter:
- I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram en friluftslivsplan för Lunds kommun
- Samordning och kontakt med föreningar, markägare, allmänhet etc. angående natur- och friluftslivsfrågor.
- Sekreterare samt företrädare för Lunds kommun i RÅSK
- Genomförande av åtgärder för att gynna natur- och friluftslivet i Lunds kommun
- Verka för friluftslivsfrågor i planprocesser, utredningar och remisshantering
- Ta fram och administrera (digital och analog) information

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning inom friluftsliv, biologi, miljö, turism eller annan jämförbar utbildning. Erfarenhet av arbete inom natur och eller friluftslivsfrågor. Erfarenhet av arbete med kommunikation och projektledning samt arbete i politiskt styrda organisationer är meriterande.

Vi söker en utåtriktad, kreativ och målinriktad medarbetare som har lätt för att samarbeta med andra. Du måste kunna arbeta självständigt och samtidigt kunna planera och prioritera ditt arbete. Vi förutsätter att du har god datorvana, förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Körkort är ett krav.

Tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2018-02-04

Referensnummer

TF 18-01
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Karl-Oscar Seth
Title: stadsträdgårdsmästare
Telefon: 046-359 53 06

Facklig(a) företrädare

Namn: Nås via kommunens växel
Telefon: 046-359 50 00

Park- och naturkontoret, Tekniska förvaltningen

Tillbaka till lista