Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Byskolan F-6 är belägen i natursköna Södra Sandby, strax öster om Lund. Skolan har ungefär 330 elever varav cirka 200 av dessa är inskrivna i fritidshemsverksamheten.
Byskolan är en skola med välutbildade och erfarna pedagoger. Vi strävar efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen; i förskoleklass, i skolan och på fritidshemmet. Vi har ett innovativt förhållningssätt till skolutveckling som bland annat innebär att medarbetarna tar del av skolutvecklingsfrågor och driver olika projekt.

Eleverna är mycket delaktiga i utvecklingen av vår stora skolgård - allt med ett hållbart utvecklingsperspektiv.

Besök gärna vår hemsida www.lund.se/byskolan.
Vi finns även på Facebook.

Specialpedagog/Speciallärare 75-100 %

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog/speciallärare på Byskolan kommer du undervisa elever och tillsammans med våra nuvarande specialpedagoger ha ansvar för och leda det specialpedagogiska arbetet framåt. Du kommer att arbeta med kunskaper och färdigheter till barn och elever med behov av särskilt stöd från förskoleklass och upp till åk 6.

Du ska kunna bistå med hjälp i pedagogiska kartläggningar, utvecklingsplaner och åtgärdsprogram samt ge handledning/konsultation till personal angående barn i behov av särskilt stöd. I dina arbetsuppgifter ingår kontakter med föräldrar samt myndigheter och institutioner. Du kommer att vara involverad i överlämning och uppföljning vid övergångar mellan skolverksamheter samt ingå i elevhälsoteamet. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och vara drivande i utvecklingen mot Byskolans gemensamma mål.

Ytterligare en del av arbetet innefattar kunskapsspridning till pedagoger och föräldrar om kompensatoriska insatser. Detta för att tidigt stödja barnen och motverka att behov av stöd uppstår.

Kvalifikationer

Ett krav för tjänsten är att du är utbildad specialpedagog och har en bakgrund som grundskollärare. Du kan göra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisation-, grupp-, och individnivå. Du är kommunikativ och har lätt att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du förväntas ha god vana att dokumentera och hantera moderna IKT-verktyg, vara väl insatt i kompensatoriska hjälpmedel samt ha en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete.

Du har ett genuint intresse för skolutveckling, kan driva pedagogiska diskussioner och omvandla teorier till praktiskt verklighet. Du håller dig á jour med pedagogisk forskning och ger utifrån identifierade framgångsfaktorer förslag till strategiska förändringar av skolans förutsättningar för undervisning och lärande. Vi vill också att du är intresserad av miljöfrågor och utomhuspedagogik eftersom Byskolan arbetar mycket med detta.

Som person är du lösningsinriktad, ser möjligheter istället för hinder, är kreativ och kan uppmärksamma elevens resurser.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid / deltid
Tillträde: 2019-08-07

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-06-27

Referensnummer

BSF 267/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av annan redan anställd arbetstagare i kommunen.

Kontaktperson(er)

Namn: Susanne Berndtros
Title: rektor
Telefon: 046-359 76 64

Facklig(a) företrädare

Namn: Magnus Karlsson
Title: Lärarförbundet
Telefon: 046-359 77 40

Byskolan F-3, Barn- och skolförvaltningen

Tillbaka till lista